hYELpdesk till din tjänst

27.12.2022, Nyheter och pressmeddelanden

När ska man teckna FöPL-försäkring och vad får man med den? Hur ska man definiera FöPL-arbetsinkomsten? Vad ändras i samband med FöPL-reformen?

Veritas har öppnat en hYELpdesk på sin webbsida, där det finns samlat svar på de vanligaste frågorna om FöPL.

”Med hjälp av vår hYELpdesk vill vi påminna att vi står till tjänst i alla pensionsförsäkringsärenden. Ärenden som kretsar kring FöPL-försäkring och FöPL-arbetsinkomst kan känns krångliga, men det lönar sig inte att grubbla över dem ensam. Vi hjälper”, säger teamledare för försäkringstjänster Jaana Lehikoinen.

På hYELpdesk -sidan har vi samlat ihop videoklipp om följande ämnen:

  • När ska man teckna FöPL-försäkring?
  • Vad får man med FöPL-försäkringen?
  • Vad kostar FöPL-försäkringen?
  • Vad är en FöPL-arbetsinkomst?
  • Vad ändras i och med FöPL-reformen

Bekanta dig med hYELpdesken