Innehåll med nyckelordet:företagare

Vet du vad FöPL påverkar?

2.2.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkring deltar i Pensionsskyddscentralens och arbetspensionsbolagens kampanj FöPL betyder mycket. Syftet med kampanjen är att öka företagarnas kännedom om pensionsförsäkringen för företagare och vad den betyder.

Företagare: taxonomin kommer – är du redo?

9.11.2021, Blogg

För närvarande lagstiftas det för fullt om ansvarsfullhet och följderna av detta sträcker sig långt in i framtiden. EU:s projekt för hållbar finansiering kommer att omforma såväl företags- som finansieringsfältet och det är bra att redan nu förbereda sig på förändringen.

FöPL = FöretagarPension – Lönt?

23.6.2021, Blogg

Vi som jobbar på pensionsbolag möter misstro mot FöPL-försäkringen varje dag. Det finns givetvis mycket att förbättra i systemet och revideringar behövs, men samtidigt är FöPL en försäkring bättre än sitt rykte. Den ligger till grund för företagarens sociala trygghet.

Företagare – tre tips för ansvarsfullhet

19.5.2021, Blogg

Ansvarsfullhet har blivit något av ett modeord idag. Känns det ibland som om ansvarsfullhet är det enda man talar om numera? Dagligen kommer det så mycket information att man inte hinner med.