Markus Norrena
"Omskolning och den nya karriären har påverkat mitt liv positivt på många sätt. Utan pensionsbolaget hade allt detta inte varit möjligt."Markus Norrena

Livet förändrades med en gång för Markus Norrena – räddningen var arbetspensionsrehabilitering

21.9.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Markus Norrena minns fortfarande dagen då hela hans liv förändrades. En dold hjärtsjukdom orsakade en infarkt år 2018 och vände upp och ner på hela hans liv.

”Det kom som från ingenstans. Jag var tävlingsidrottare och plötsligt förändrades allt utan förvarning. Det var tunga tider”, minns Norrena.

Till en följd av sjukdomen var Norrena tvungen att ge upp sin position som skiftledare och framtiden på den dåvarande arbetsplatsen verkade osäker. Plötsligt befann han sig i en situation där det var omöjligt att fortsätta med samma arbetsuppgifter.

Han fick hjälp av arbetshälsovårdsläkaren som föreslog arbetspensionsrehabilitering. Med arbetspensionsrehabilitering avses yrkesinriktad rehabilitering som arrangeras av pensionsbolaget i syfte att förhindra arbetsoförmåga.

”Mina papper skickades vidare från arbetshälsovården, och jag fick ett beslut av Veritas om beviljad omskolning. Sen började det rulla på”, berättar Norrena.

Till en början diskuterade Norrena med Veritas specialist och träffade sen en arbetscoach och de funderade tillsammans över studiemöjligheter.

”Studierna hade inte varit möjliga utan ekonomiskt stöd av Veritas.”

Studierna engagerade mer och mer

Att styra mot en ny riktning i livet var ingen självklarhet för Norrena. Han har två små barn och det var viktigt för honom att skolan inte var alldeles för långt borta från Kaustby där han bor.

Till sist ledde planeringen fram till teknisk formgivning.

”Inte en gång har jag ångrat, att jag fick en studieplats. Jag fick annat att tänka på och en chans att träffa nya människor. Livet ljusnade.”

Norrena hann studera i endast sex månader då läraren rekommenderade honom praktik.

”Jag var ivrig över studierna och studerade flitigt. Sex månader senare var min lärare av den åsikten att hen inte kan lära mig något nytt.”

Under studierna är det ofta möjligt att arbeta inom samma bransch och avlägga delar av studierna på arbetsplatsen. På så sätt skapar man en stadig bas för arbetslivet efter studierna. Inspirerad av lärarens uppmuntran tog Norrena tag i telefonen och började flitigt leta efter en praktikplats.

”Jag ringde först Häggbloms maskinverkstad. Jag fick en plats och där är jag än idag”, berättar han.

Norrena visste redan i god tid att han hade en arbetsplats som väntade på att han slutför sina studier. Han utexaminerades i maj och har efter det redan hunnit framskrida till mer krävande arbetsuppgifter. För tillfället ansvarar Norrena för planeringen av hela företagets produktion.

”Jag är ytterst tacksam över att jag fått lära mig nytt på arbetsplatsen och att jag fick bevisa arbetsgivaren vad jag går för.”

Omskolning var en räddning

Enligt Norrena var omskolning en räddning för honom.

”Problem med hälsan i sig är en stor sak, men att samtidigt behöva vara rädd för att missta sin arbetsplats. Där handlar det om många stora saker samtidigt och det drar ner på humöret.”

Norrena tycker trots allt att han är lyckligt lottad.

”Att insjukna är förstås trist, men efter det har jag haft tur i många saker. Omskolning och den nya karriären har påverkat mitt liv positivt på många sätt. Utan pensionsbolaget hade allt detta inte varit möjligt”, säger Norrena.

”Om alternativen är att gå i pension eller omskolning, skulle jag när som helst välja den här stigen på nytt.”

Vad är arbetspensionsrehabilitering?

  • Med arbetspensionsrehabilitering avses yrkesinriktad rehabilitering som arrangeras av pensionsbolaget i syfte att förhindra arbetsoförmåga.
  • I praktiken innebär arbetspensionsrehabilitering en utbildning eller coaching som leder mot nya arbetsuppgifter eller ett nytt yrke.
  • Som företagare är det möjligt att via arbetspensionsrehabiliteringen få stöd för investeringar som möjliggör att arbetet fortsätter. Även andra rehabiliteringsmetoder är möjliga som företagare.
  • Arbetspensionsbolaget hjälper till med rehabiliteringsplanen. Rehabiliteringsklienten kan även få hjälp av en karriärcoach då det blir dags att göra en plan över hur och när man återvänder till arbetet.
  • Rehabilitering är alltid ett bättre alternativ än invalidpension.