Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka, avbildad från Kuppisparkens riktning. Bilden är somrig och byggnaden är mångfärgad och har flera parkeringsplatser utanför den.

VD-skifte på Veritas slutfört

15.6.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Carl Haglund inleder idag 15.6.2022 officiellt arbetet som verkställande direktör för pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Haglund utsågs till Veritas verkställande direktör förra året och han inledde arbetet i bolaget i oktober 2021. Haglund har fungerat som ledningsgruppsmedlem och samtidigt genomgått bolagets introduktionsprogram.

Carl Haglund

Finansinspektionen bedömde Haglunds kunnande i juni 2022 och konstaterade att kunnandet uppfyller kraven för verkställande direktören.

Veritas ekonomidirektör Tommy Sandås har fungerat som tf. verkställande direktör under Haglunds introduktionsperiod. Sandås fortsätter som ekonomidirektör och vice verkställande direktör.

För tilläggsinformation: Suvi Asikainen, kommunikationschef, tel. 050 560 0117, fornamn.efternamn(at)veritas.fi