"Trivium Retoriikka."

Veritas nya huvudkontor i Åbo byggdes enligt ambitiösa ekologiska normer

12.1.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkring flyttade i mitten av december till sitt nya huvudkontor i Kuppis i Åbo. Veritas hade som mål att låta bygga lokaler som är ekologiskt hållbara och kan modifieras enligt behoven på en modern arbetsplats. Huset har åtta våningar och en vindsvåning med representationslokaler.

Byggnaden Trivium Retoriikka har sökt miljöcertifikatet Breeam Excellent, som är sällsynt i Finland. I kontorsbyggnadens alla tekniska lösningar har man beaktat energieffektivitet och miljövänlighet. Man har också satsat mer än normalt på bra inomhusluft.

”På varje våning ryms cirka hundra anställda, dvs. sammanlagt cirka 700. För närvarande finns det ledigt utrymme på andra våningen (cirka 1 000 m2). Vi förhandlar som bäst om uthyrningen av dem”, berättar Veritas tekniska chef Jarkko Saari.

Lokalerna främjar en öppen och samarbetsinriktad arbetskultur

Veritaksen tilojen aula

Veritas kontorslokaler omfattar 2 000 kvadratmeter, här finns alltså gott om utrymme för Veritas cirka 140 anställda. Nästan 7 000 kvadratmeter hyrs ut.

Ingen har en egen plats utan man kan välja sin arbetsplats enligt behov. Det finns också mötesrum och tysta rum. För personalen finns också ett arbetscafé, en arbetslounge och ett kök med tanke på pauser, samarbete och möten.

”Personalen har aktivt varit med och planerat våra lokaler. Vi tror att de nya lokalerna, som lätt kan modifieras, främjar en öppen och samarbetsinriktad arbetskultur”, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

”Vi sätter också stort värde på huvudkontorets läge invid centrala trafikleder såsom motorvägen Åbo–Helsingfors och tågstationen”, fortsätter Pettersson.

Veritas disponerar över de tre översta våningsplanen. Bemanningsföretaget Eezy har två våningar och Sweco också två våningar. På ingångsplanet finns en entréhall och konferensrum som alla kan använda samt Konica Minoltas lokaler. Från aulan leder en förbindelsegång till Turun teknologiakiinteistös byggnad. I Trivium Retoriikka finns också en parkeringshall i tre plan.

Jordvärde, solenergi och laddningsstolpar för elbilar

Veritas nya huvudkontor är byggt av YIT. VVS-, el- och automationssystemen har planerats av Sweco. Beställaren Veritas ställde upp målen: hållbara lösningar, snål energiförbrukning och låga underhållskostnader.

Byggnaden är kopplad till fjärrvärmenätet, men geoenergi utgör den primära värme- och kylformen. Tomtens 18 jordvärmebrunnar står för en betydande del av den värme och kylning som byggnaden behöver.

Solpaneler kommer att installeras men på grund av takets form kan kraftanläggningen inte vara särskilt stor. Avsikten är använda solenergi för ventilationssystemets behov. Värme och kylning distribueras huvudsakligen med takreflektorer. På gården finns också laddningsstolpar för elbilar och bra förvaringsutrymmen för cyklar.

Fasadplattorna skiftar färg enligt solljuset, interiörer i trä

Byggnadens unika V-formade stomme är gjord av betongelement. Fasaden består av aluminiumkompositplattor, vars yta har målats med flera färger på varandra med en teknik som är bekant från bilmålning. Därför skiftar plattorna färg enligt solljuset. Aluminiumkompositplattor är ett effektfullt fasadmaterial som håller formen oavsett temperaturvariationer.

Till inredningen valdes nyanser av betong och ask, samt mjuka gröna och rödbruna färgtoner. Två av Veritas våningar förenas av en bred innertrappa.

I trappkonstruktionen och växtväggen har en hel del snickerihantverk utförst, detsamma gäller för innertaken i trä samt mellanväggarna.

Veritas hyr senare på våren ut sitt tidigare huvudkontor på Olofsvägen i Åbo centrum för kontorsbruk, högst sannolikt till Åbo stad.

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare, med ett mänskligt grepp. Veritas tar hand om cirka 110 000 personers arbetspensionsskydd och förvaltar en placeringsportfölj på 3,6 miljarder. Ansvarsfullhet styr placeringsverksamheten, kundarbetet och vardagens verksamhet.