Somrig flygbild av Veritas mångfärgade huvudkontor Retoriikka. På dess tak finns tiotals solpaneler.

Veritas Pensionsförsäkring och 586 andra investerare vädjar för klimatet

15.9.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkring har tillsammans med 586 andra investerare undertecknat ett upprop för att påskynda staternas åtgärder i kampen mot klimatförändringen (2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis).

”Tillsammans med andra institutionella investerare och genom gemensamma förfaranden har vi bättre möjlighet att påverka än när vi alla går våra egna vägar”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Genom uppropet uppmuntras staterna att skärpa sina nationella mål för utsläppsminskningar före FN:s klimatmöte i november. Uppropet har sammanställts av gruppen The Investor Agenda med målet att påskynda övergången till en klimatneutral ekonomi.

Investerarna vädjar till staterna att de ska göra sitt för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader och genom sina åtgärder säkerställa övergången till en klimatneutral ekonomi senast 2050.

”Det här gemensamma uppropet är ett utmärkt exempel på effektiv påverkan, då det engagerat en stor grupp investerare och placeringskapital globalt. Ensamma skulle vi inte få till stånd en förändring”, säger Veritas hållbarhetschef Eveliina Leino.

Veritas eget mål är en klimatneutral placeringsportfölj före 2035.

”Målet förutsätter att koldioxidavtrycket minskas stegvis redan under de närmaste åren, och det arbetar vi aktivt för”, berättar Leino.

Läs också: