Veritas satsar i sin nya strategi på företagare − antalet ArPL- och FöPL-försäkringar växer

12.2.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas goda placeringsresultat år 2019 stärkte bolagets solvens. Satsningen på företagare och service, enligt den färska strategin, bär frukt: antalet FöPL- och ArPL-försäkringar ökar och Veritas har branschens nöjdaste kunder.

Det goda placeringsresultatet stärkte Veritas Pensionsförsäkrings solvens i fjol. Solvenskapitalet steg till 820,5 miljoner euro och pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden (solvensnivån) stärktes till 127,2 procent. Placeringarnas avkastning var 9,9 procent.

”År 2019 var placeringsavkastningarna starka, då centralbankerna via penningpolitisk stimulans stödde de flesta tillgångsslag. Under det fjärde kvartalet lindrades hotet om handelskrig och osäkerheten kring brexit, vilket ledde till hög aktieavkastning”, analyserar tf. placeringsdirektör Laura Wickström.

Veritas aktieplaceringar gav i fjol en avkastning om 18,7 procent, ränteplaceringarna 5,5 procent, fastigheterna 5,7 procent och alternativa placeringar 3,1 procent.

”När man beaktar den historiskt låga räntenivån gav ränteplaceringarna god avkastning”, tillägger Wickström.

Den årliga avkastningen för Veritas placeringar har under de senaste tio åren varit i medeltal 5,9 procent, vilket motsvarar en realavkastning om 4,5 procent.

Ny strategi betonar personlig betjäning till företagare − antalet försäkringar ökar

Veritas Pensionsförsäkring har publicerat en ny strategi, som betonar personlig betjäning för företagare. Veritas har i ett par års tid satsat på företagardrivna företag och den färska strategin stärker denna riktning. Satsningen har lönat sig.

”I fjol växte antalet FöPL-försäkringar med 7 procent. Det visar att vår fokus på företagare har lönat sig. Tillväxten syns också i antalet ArPL-försäkringar”, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Det minsta bolaget i pensionsförsäkringsbranschen följer dessa värderingar:

  • Modigt och uppriktigt oss själva
  • Ständigt bättre
  • Med företagaranda tillsammans

I Veritas har alla kunder en namngiven kontaktperson och den personliga servicen värdesätts. Veritas valdes i Taloustutkimus färska jämförelse till det bäst betjänande pensionsbolaget – redan för sjätte gången i följd.

”Företagaranda innebär att vi talar samma språk som företagarna, löser problem flexibelt och fungerar som företagarnas röst i pensionssystemet”, säger Carl Pettersson.

I fjol fusionerades Veritas med åländska Pensions-Alandia och kostnadseffektiviteten ökade för andra året i följd.

”Tron på framtiden och på vår strategiska riktning är stark”, gläder sig Pettersson.

Veritas resultatöversikt år 2019

Tilläggsuppgifter:

Carl Pettersson, vd, carl.pettersson(a)veritas.fi, tel. 010 550 1600
Laura Wickström, tf placeringsdirektör, laura.wickstrom(a)veritas.fi, tel. 044 209 7498
Tommy Sandås, ekonomidirektör, tommy.sandas(a)veritas.fi, tel. 010 5501 786