Ihmisiä rekrytointikyltin kanssa

Vi söker en fastighetssekreterare

2.1.2023, Nyheter och pressmeddelanden

Är du Veritas´ nya fastighetssekreterare? Vi söker nu till Åbo en person med kunskap inom fastighetsadministration. Du kommer att jobba som en del av fastighetsplaceringsteamet på knappa tio personer, men också i tätt samarbete med övriga intressentgrupper, så som ekonomi – och placeringsteamen på Veritas, våra hyrestagare och samarbetspartner.

Dina arbetsdagar, av vilka den kommande sällan är lik den förra, går till att ta hand om bl.a. följande uppgifter:

  • Hyrestagarnas kundservice, uppgifter i anknytning till hyresfakturering och -indrivning
  • Kontakt till samarbetspartner (bl.a fastighetsservicebolag, förmedlare)
  • Marknadsföring och koordinering av uthyrningsobjekt
  • Ärenden i anknytning till skador och försäkrande av fastigheter
  • Ta hand om fastigheternas administrativa material
  • Uppdatera nätsidor, tillsammans med kommunikationsavdelningen ta hand om synlighet i sociala media
  • Intern och extern rapportering
  • Övriga allmänna fastighetssekretariala uppgifter samt utvecklande av verksamheten tillsammans med de övriga i fastighetsplaceringsteamet

Vilken slags kunnande väntar vi oss av dig?

Du har en för uppgiften lämplig utbildning och/eller erfarenhet från motsvarande uppgifter och blir alltså inte förvirrad om du utsätts för termer som index, vederlag eller bolagstrukturer. Kunskap inom bokföring stöder dig också i den här uppgiften. Du är företagssam och både teamarbete och att arbeta självständigt passar dig väl. Du vill få saker gjorda och du kan prioritera dina arbetsuppgifter i föränderliga situationer.

Du fixar kundservice såväl på de båda inhemska språken, som på engelska. Excel och övriga MS Office –program hör till dina vardagliga arbetsredskap och du ser inga problem i att lära dig övriga nya program (tex. system inom fastighetsadministration, samarbetspartners portaler).

Vi önskar att du också har färdigheter inom kommunikation. Du är bra på att samarbeta och du kommer bra överens med såväl interna som externa samarbetspartner.

Vad får du av oss?

Som en del av fastighetsplaceringsteamet är dina närmaste arbetskamrater professionella, rediga som alla arbetar mot samma mål, och det är inga större fel i de övriga Veritanerna heller. Vår fastighetsförmögenhet består av bla. bostäder, kontorsutrymmen, affärsutrymmen samt samhälleliga fastigheter. I alla våra utrymmen finns vi nära våra kunder och vi administerar dem själv. I den här uppgiften kommer du att få följa med från första parkett hur fastighetsplaceringarna i Veritas utvecklas samtidigt som du själv utvecklas genom de mångsidiga arbetsuppgifterna.

Tjänsten är ordinarie och på heltid. Du får en gedingen inlärning till såväl ditt eget jobb, som till Veritas´ verksamhet som helhet. Fastighetsplaceringsteamet är stationerat i våra så gott som splitternya kontorsutrymmen i Kuppis i Åbo. Du får tillgång till goda personalförmåner, flextid och möjlighet till partiellt distansarbete.

Blev du intresserad?

Tilläggsinformation om uppgiften får du av fastighetsjurist Jaana Kortekuru, tel. 050 3713 936. Du når Jaana bäst torsdagen den 5.1. kl. 13-15 eller onsdagen den 11.1. kl. 9-11. Sänd din ansökan med löneanspråk senast den 15.1.2023.

Vi värdesätter mångfald i arbetsgemenskapen och arbetar för likvärdighet. Vi önskar få sökande från olika bakgrund, så som olika åldrar och kön, handikappade personer samt personer tillhörande olika språk-, kultur- och befolkningsgrupper.

Den person, som blir vald till tjänsten, genomgår enligt vår praxis en säkerhetsutredning (kredituppgifter, drogtest).

Veritas är ett erfaret proffs inom arbetspensionsbranchen. Vi tar hand om arbetspensionerna frö drygt 120 000 personer, av vilka 38 000 är pensionstagare. Vi strävar efter att erbjuda individuell service i företagaranda – för hos oss är det möjligt! Fastigheterna har en viktig roll i Veritas Pensionsförsäkrings placeringsportfölj. Med vår fastighetsportfölj strävar vi efter en stabil avkastning som inte är känslig för kortvariga marknadsförändringar. Vår fastighetsportfölj består i huvudsak av lokaler, affärslokaler och lägenheter. Fastigheternas ålder varierar och de ligger i synnerhet i tillväxtcentra. I vår ansvariga fastighetsaffärsverksamhet beaktar vi energieffektivitet samt miljövänlighet. För tillfället jobbar vi aktivt för att förminska vårt koldioxidfotspår. Vi har som mål att alla våra fastigheter är koldioxidneutrala fram till år 2030.