Ihmisiä rekrytointikyltin kanssa

Vi söker en Back Office-specialist

10.5.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Vi söker nu en Back Office-specialist till vårt Back Office-team i Åbo eller Helsingfors. Du jobbar i tätt samarbete med placeringsorganisationen och sköter placeringarnas Back Office-uppgifter tillsammans med de övriga i Back Office-teamet.

Dina uppgifter innefattar bl.a.

  • verkställande och kontroll av masskuldebrevs-, aktie-, fond- och derivataffärer och uppgifter i anslutning till betalning, bokföring och rapportering av dessa
  • likviditetsplanering och uppdatering av uppgifterna värdepapperssystemet

Som Back Office-specialist har du en väsentlig roll i processen med att teckna eller inlösa andelar i placeringsfonder. Du vikarierar också vid behov i skötsel av kundlånen, deltar i kundlåneförhandlingar och sköter lånerapporteringen. 

Vilken slags kunnande önskar vi av dig?

Vi förväntar oss att du har en lämplig utbildning (tradenom, kandidat eller magister i redovisning eller finansiering), och tidigare arbetserfarenhet från uppgifter inom placerings- eller finansbranschen eller redovisning ses som fördel.

Ditt sätt att jobba är analytiskt, kundorienterat och flexibelt, du njuter av att arbeta både i team och självständigt och du klarar väl av också snabbt växlande situationer. Du kommunicerar flytande speciellt på finska och engelska, men klarar dig också på svenska.

Vad får du av oss?

Som företag lever vi vår största kulturella förändring genom historien och därför har också du en möjlighet att inverka på vår framtid och verka på en bred basis. Vi erbjuder dig möjlighet att utvecklas tack vare mångsidiga uppgifter inom placeringsverksamheten och möjligheter att delta i utvecklingsprojekt. 

Tjänsten är ordinarie och på heltid. Det övriga Back Office-teamet jobbar på vårt huvudkontor i Kuppis, men du kan också jobba på vårt kontor i Helsingfors. Du kan använda dig av vår flextid och möjlighet att jobba delvis på distans.

Blev du intresserad?

Tilläggsinformation ges av ekonomidirektör Tommy Sandås (tel 050 593 0138). Du når Tommy bäst på måndag 16.5 kl. 14-15 eller onsdag 18.5 kl. 10-11. Sänd in din ansökan med löneanspråk senast måndagen den 23.5.

Veritas är ett pensionsbolag vars uppgift är att sköta cirka 110 000 människors arbetspensionsskydd, av dessa är 37 000 pensionstagare. Vår vision är att erbjuda individuell och företagaranpassad service, för hos oss är det möjligt! Vi vill vara företagarens pensionsförsäkrare. I praktiken betyder det att vi betjänar med ett mänskligt grepp, personligen eller digitalt. Vi vill erbjuda de bästa kundupplevelserna och verka som företagarens röst i pensionsbranschen.