Innehåll med nyckelordet:pensionsutbetalning

Utbetalning av pension för Aktia kunder försenad

3.5.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Aktia bank har meddelat en störning i betalningar, vilket orsakar förseningar i en del av betalningarna. På grund av störningen, har även utbetalningen av pensioner och förmåner till Aktias kunder blivit försenad. Aktia utreder ärendet och strävar till att lösa problemet så snabbt som möjligt.