Aktuell information till pensionstagare

29.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Årsskiftet medför en del ändringar i de pensioner som betalas ut. Ändringarna sker i huvudsak automatiskt och kräver inga åtgärder av dig.

Vi skickar årligen ett infobrev till alla våra kunder som lyfter en pension eller förmån. Det kommande årsskiftets brev postas i januari 2023. Utskicket sker lite senare än tidigare år, men du kan vänta på brevet i lugn och ro trots att årsskiftet redan närmar sig.Arbetspensionsindexet höjer de löpande pensionerna med 6,8 procent.

I brevet anges det indexförhöjda pensionsbeloppet för år 2023. I brevet listas också dagarna då pensionerna betalas ut år 2023. De är följande:

2 januari2 maj1 september
1 februari1 juni2 oktober
1 mars3 juli1 november
3 april1 augusti1 december

Om du får en pension eller förmån som innebär en inkomstgräns, hittar du inkomstgränsbeloppet för 2023 i brevet.

I brevet sammanställs också hur mycket pension du har utbetalats år 2022 och hur mycket skatt som innehållits på den.

Beskattningen år 2023

Skatteinnehållningen på pensionen i januari görs enligt skatteprocenten för år 2022. De nya skattekorten som gäller år 2023 träder i kraft 1.2.2023. Skatteförvaltningen meddelar innehållningsprocenten direkt till oss.

Om du önskar höja din innehållningsprocent, kan du göra det genom att skicka oss ett meddelande i nättjänsten. Du hittar nättjänsten genom att gå till sidan www.veritas.fi/sv/logga-in. Du kan också göra ändringen per telefon. Du hittar våra servicenummer på sidan Kontakt www.veritas.fi/sv/kontakt på vår webbplats.

Började du lyfta pension i slutet av år 2022?

Om din pension har börjat 1.11.2022 eller senare, beställ ett pensionsskattekort också för år 2023. Du kan beställa kortet efter 15.12.2022 i Skatteförvaltningens nättjänst MinSkatt, www.vero.fi/minskatt, eller genom att ringa till skattekortstelefonen på numret 029 497 001. Uppge att din pension betalas ut av Veritas Pensionsförsäkring, så skickar Skatteförvaltningen skattekortet direkt till oss. Notera vänligen att om vi inte har fått din innehållningsprocent för pension, innehåller vi 40 procent skatt på pensionen.