Användning av webbtjänsten

Webbtjänst för privatpersoner

På Veritas webbtjänst kan pensions- och förmånstagaren meddela om ändring av kontonummer, som rehabiliteringskund ansöka om ersättning för resekostnader, beställa nytt arbetspensionskort, beställa intyg över beloppet av hens pension eller förmån, granska i vilket skede handläggningen av hens ansökan är och granska tidigare ärenden som hen skött via tjänsten. Därtill är det möjligt för personkunden att via webbtjänsten förflytta sig till ansökningssystemet för att fylla i en pensions- eller rehabiliteringsansökan och till att granska sitt elektroniska pensionsutdrag.

Webbtjänst för företagare och arbetsgivare

I ArPL- och FöPL-kundernas webbtjänst kan Veritas Pensionsförsäkrings företagar- och arbetsgivarkunder sköta sina försäkringsärenden och utnyttja de verktyg för arbetshälsa som ingår i tjänsten. Användning av webbtjänsten kräver webbtjänstavtal och inloggning. När kunden ingår webbtjänstavtal med Veritas godkänner han eller hon tjänstens användarvillkor. Läs mer om webbtjänsten och gör ett webbtjänstavtal.

Villkor och anvisningar

På Veritas webbtjänst tillämpas följande villkor, anvisningar och beskrivningar:

Användarvillkor för webbtjänsten för privatpersoner

Användarvillkor för webbtjänsten för FöPL- och ArPL-kunder

Anvisningar och rekommendationer för webbtjänsten

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i avsnittet om dataskydd.

Om du har frågor kring Veritas webbtjänst, kontakta vår kundbetjäning. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.