Anvisningar och rekommendationer för webbtjänst

Registrering och inloggning

Som kund hos Veritas Pensionsförsäkring kan du tryggt använda vår webbtjänst.

Pensions- eller förmånstagare: Webbtjänsten aktiveras automatiskt – logga in här för att meddela ändring av kontonummer eller för att som rehabiliteringskund söka ersättning för resekostnader.

Arbetsgivare: Fyll i webbtjänstavtalet här. De personer som uppges som användare i webbtjänsten får per e-post instruktioner om hur webbtjänsten tas i bruk.

Företagare: Webbtjänsten kan tas i bruk genast då försäkringen träder i kraft. Logga in på adressen service.veritas.fi. Vid önskemål om att någon annan sköter företagets arbetspensionsärenden, kan övriga användares information och deras användarrättigheter meddelas via webbtjänsten eller via webbtjänstavtalet. Genom att ändra på de övriga användarnas användarrättigheter kan användarna utöver arbetshälsoinnehållet se eller se och uppdatera försäkringens uppgifter.

Användarrätten till webbtjänsten är personlig och försäkringsspecifik. Användarrätten ger tillgång till konfidentiella uppgifter. Det är på användarens ansvar att se till att ingen annan än användaren själv har tillgång till inloggningskoderna till tjänsten. Det rekommenderas inte att förvara alla koder på samma plats.

Första inloggningen

Logga in på webbtjänsten via den individuella länken som skickas per e-post. Företagare kan logga in direkt på adressen service.veritas.fi.

Pensions- och förmånstagare kan logga in direkt via privatpersonens webbtjänst.

Logga in på webbtjänsten med personliga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort. Vid första inloggningen ombeds användaren kontrollera kontaktuppgifterna.

Veritas webbtjänst använder sig av Suomi.fi-identifieringstjänsten för att identifiera användarna. Närmare information om Suomi.fi-identifikation.

Vid inloggning efter registrering

Logga in till webbtjänsten. Inloggning sker med personliga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Registrering och inloggning i mobilappen

Kunden och användare som kunden befullmäktigat kan ladda Veritas mobilappen på AppStore eller Google Play. Registrering sker via stark identifiering via suomi.fi-tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Efter detta sker inloggningen med fingeravtryck, face-ID eller specifik PIN-kod beroende på modell av mobilenhet. På grund av informationssäkerhetsskäl ber mobilappen användaren förnya sin inloggning en gång om året och dessutom är mobilappen tillgänglig för användaren samtidigt på högst tre olika enheter.

Användaren av mobilappen ansvarar för att ingen utomstående får tag på webbtjänsten via den personliga mobilenheten. Ifall mobilenheten tappas bort, bör detta meddelas direkt till Veritas. Användaren är skyldig att själv radera mobilinloggningsuppgifterna ur webbtjänstens användarregister. Alternativt kan detta göras efter mottagande av meddelande via Veritas kundtjänst enligt dess öppettider.

Ifall mobilenheten tappas bort, rekommenderar vi att du följer anvisningarna på Android- eller iOS-operativsystemens hemsidor, https://support.google.com och https://support.apple.com.

Observera att användaren är ansvarig för all användning av tjänsten under användarens användarnamn.

Utländska användare

Veritas webbtjänst använder Suomi.fi-identifikation, som för tillfället inte möjliggör inloggning för utländska användare. Möjligheten till inloggning för utländska användare kommer att läggas till suomi.fi-identifikationen i slutet av året 2019. Till skillnad från inkomstregistret är Veritas Pensionsförsäkring inte en myndighet, och kan därför inte erbjuda kunderna möjligheten att under övergångsperioden använda Katso-koden för att logga in till webbtjänsten.

Den personliga försäkringsrådgivaren hjälper till ifall användaren inte har en finländsk personbeteckning och därmed inte kan använda personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

Användarrätt

Kunden ansvarar för att användarrätterna omedelbart fråntas användare som på grund av att anställningen upphört, arbetsuppgifterna ändrats eller av någon annan orsak inte längre har rätt att använda webbtjänsten. Anmälan om ändringar i användarrätterna kan göras av företagaren (FöPL-försäkring) eller av en person som har namnteckningsrätt i företaget (ArPL-försäkring). Anmälan ska göras till Veritas skriftligen, till exempel via ett meddelande i webbtjänsten.

En personlig e-postadress ska uppges för varje användare. Av datasäkerhetsskäl kan användarkoder inte anslutas till en e-postadress som används kollektivt av många personer, till exempel info@foretag.fi. Användarkoderna är personliga.

Av datasäkerhetsskäl kan vi inte ta emot uppgifter per e-post eller telefon. Per telefon kan vi inte verifiera uppgiftslämnarens identitet, och att sända personuppgifter per e-post utan skyddad förbindelse rekommenderas inte.

Kryptering

Webbtjänstens dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Krypterad förbindelse går att känna igen via en ikon (oftast ett lås) i webbläsarens balk.

Sessionens längd

Användaren bör minnas att logga ut ur webbtjänsten i slutet av sessionen. Av datasäkerhetsskäl rekommenderas tömning av webbläsarens cacheminne och stängning av webbläsaren.

Ifall användaren är redan inloggad till inkomstregistret, krävs inte någon ny identifiering till Veritas webbtjänst. På motsvarande sätt behövs ingen separat identifiering ifall användare först loggat in till Veritas webbtjänst för att granska pensionsförsäkringens uppgifter och därefter fortsätter till inkomstregistret. Detta förutsätter dock att samtliga sessioner som använder Suomi.fi-identifikation öppnas med samma webbläsare.

Förmedling av betalningar

ArPL-försäkringsavgiften kan betalas via nätbanken. Klicka på ikonen för samtlig bank och logga in i nätbanken med de personliga bankkoderna. Betalningarna förmedlas av Paytrail Oyj. Paytrail Oyj har Finansinspektionens tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet.

Webbläsare

En webbläsare krävs för att webbtjänsten ska gå att använda. Av datasäkerhetsskäl rekommenderas användning av de nyaste webbläsarversionerna. I första hand rekommenderas användning av Google Chrome-webbläsaren, men Veritas webbtjänst stöder också följande webbläsare: Microsoft Edge och Mozilla Firefox. Med andra webbläsare kan det förekomma avvikelser, särskilt i tjänstens utseende.

Webbtjänsten stöder inte Internet Explorer -webbläsaren.

Webbtjänstens alla funktionaliteter kräver godkännande av popup-fönster i webbläsaren. I webbläsarens inställningar kan användaren själv vilka webbplatser tillåter popup-fönster.

Webbtjänsten utnyttjar cookie- och JavaScript-tekniker och webbläsarens inställningar bör godkänna dessa.

Vi rekommenderar att bildskärmens resolution ställs in på en minimibredd på 1024 pixlar.

Att öppna filer

Webbtjänsten innehåller länkar till filer i pdf-format. För att kunna öppna och läsa dem krävs ett särskilt program, t.ex. Adobe Reader-programmet.

Vår kundtjänst hjälper

Vid frågor angående Veritas webbtjänst, kontakta vår kundbetjäning. Kontaktuppgifterna hittas här.

Kundtjänsten är tillgänglig vardagar klockan 8.00–16.00.