Nyhetsrum

Står finansieringen av arbetspensionssystemet på en stabil grund?

17.10.2022, Blogg

Hösten 2021 publicerade Pensionsskyddscentralen en internationell bedömning av styrkorna och utmaningarna i det finländska pensionssystemet. Översikten var utarbetad av professor Torben M. Andersen, som ansåg att Finlands modell var stabil och välfungerande. Samtidigt ansåg han att finansieringens hållbarhet kommer att bli problematisk på medellång och lång sikt.

ArPL- och FöPL-avgifterna år 2023

12.10.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2023. Följande steg är att förslaget på arbetspensionsavgiften går till Social- och hälsovårdsministeriet för att fastställas.

Nyheter