Nyhetsrum

Släcker vi bränder eller fokuserar vi på resurser?

15.6.2022, Blogg

Psykisk ohälsa har ökat speciellt bland unga och medelålders kvinnor och det framkommer även i statistiken för såväl invalidpensioner som sjukfrånvaro.  Tyvärr reagerar vi på arbetsplatsen ofta först då vi redan är så överansträngda att vi inte orkar mera med det dagliga jobbet; vi insjuknar och i värsta fall så kan vi inte återgå i arbetet och det kan bli aktuellt med invalidpension. 

Generationsbytet – en tidskrävande mental process

8.6.2022, Nyheter och pressmeddelanden

En företagare måste ibland ta ställning till kontinuiteten i sin verksamhet, till exempel när han eller hon går i pension. Alternativet är oftast att sälja verksamheten till en efterträdare eller att lägga den ner. Ofta händer det att man hittar en efterträdare inom sin egen familj, vilket betyder ett generationsskifte.

Nyheter