Personalporträtt av Veritas arbetsförmågachef Minna Stenman.Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Det e okej att inspireras och skratta så tårarna rinner!

Minna Stenman, Minna Bliss

4.11.2021, Blogg

Frågan om ett arbetsliv i förändring har redan länge varit en het potatis men särskilt för personer som arbetar med kontorsarbete blev förändringen i och med pandemin betydande. Nu när undantagstillståndet är över gäller det att ta chansen och återgå till att umgås med kolleger och forma nya sätt att arbeta och framförallt samarbeta. De lönar sig att forma de nya arbetssätten så att de stöder en bra arbetsvardag och triggar till positiv energi.

Du får det du beställer

Sätten på vilka man mätt välbefinnande i arbetet före och under corona-tiden har lätt färgats av viss slags pessimism och ohälsa; sjukfrånvaro, kostnader, olyckfall, sjukvård, illamående, ineffektivitet etc. Redan för flera år sedan talades det på bl.a. World Economic Forum om att 2020-talets mest betydelsefulla arbetslivskompetenser skulle vara empati och samarbetsförmåga. Nu frågar vi oss: syns dessa förmågor och kompeteser i våra målsättningar och i vår verksamhet?

Vi påstår att vi nu har en ypperlig chans att skapa nya handlingssätt när vi i viss mån kan starta om från tomt bord! Det lönar sig att lyfta blicken och se framåt istället för att pejla läget mot det vi kan se i backspegeln; gamla metoder och mätare är ändå inte helt relevanta i och med de nya moderna arbetssätt vi nu har möjlighet att prova fram. Vi kan ärligt stanna upp i stunden och ta oss en funderare – hurudana vill vi vara nu och i framtiden och hur ska vi lyckas belysa våra framtidsvisioner i vårt dagliga arbete.

Det goda för oss samman

Såsom hos flera av våra kundföretag har vi själva i vårt team kommit till den insikten att distansandet och ensamarbetet börjat kännas avtrubbande och rent ut sagt booring. Så genast då möjlighet gavs började vi fundera på vilka värderingar vi vill ska synas i våra arbetssätt och med vilka metoder stöds det. En positiv atmosfär, att peppa varandra och lära av varandra är viktigt för oss, men hur jobbar vi då för det här? I vår verktygsback hittas bland annat:

  • En bra grej! på teammötesagendan
  • Kick-out, i slutet av året, i samband med en gemensam julfrukost, går vi igenom vad vi tillsammans åstadkommit. Det här är får oss en viktig tradition som också hjälper oss att samla oss inför kommande års utmaningar.
  • Vi lär oss tillsammans: Vi inspirerar och inspireras av varandra; vi bloggar och skapar webbinarier tillsammans, vi tar del av varandras erfarenheter och insikter
  • Vi skrattar tillsammans: Vi har gemensamma arbetsdagar som skapar utrymme för fria samtal och utbyte av tankar och vi har veckovisa virtuella kaffestunder.
  • Vi delar vår vardag med varandra: vi delar vår glädje och våra lyckanden med varandra genom telefonsamtal, teamsmöten eller IRL.

Positivism kan mätas!

Redan Einstein visade, genom att skriva ut nians multiplikationstabell och skriva in ett fel i slutet, att människans uppmärksamhet riktas till det som gick fel i stället för på allt det som var bra. Vi behöver således lägga extra uppmärksamhet på det postitiva! Hur kan vi då öka det positiva, mäta det och därmed se att vi lyckats? Att mäta glädje kan kännas svårt, men visst finns det mätare; eNPS, engagemang i gemensamma projekt eller evenemang, kollegers kommentarer såsom ”ni skrattar alltid så”, mängden nya idéer, nytt kunnande mm.

Vi skulle säkert inte ens vara tvungna att förklara varför det lönar sig att satsa på arbetsglädje och gemenskap men faktum är att välmående människor gör det bästa resultatet. De är produktivare eftersom de förhåller sig mera engagerat och passionerat till sitt arbete. Utöver passion och positivism behövs i arbetet också återhämtning, värdebaserat agerande, positiva erfarenheter, tydliga handlingsmodeller och stöd vid behov. Genom att skapa en omgivning där dethär får utrymme stöder vi också den mentala hälsan som debbatterats flitigt under den senaste tiden.

I en välmående organisation finns utrymme för skratt

Hörs skratt i era korridorer eller är det mer Mona Lisa-aktiga leenden man stöter på? Är det genant att skratta högt eller passar det sig bara inte in i ett businesslikt beteende? Enligt Stewart Black (HBR 2020) sänker skratt stressnivån och möjligheten att bli uttråkad medan det stärker engagemanget och immunsystemet. Att skratta är också viktigt med tanke på kreativitet, motivation och effektivitet!

Nå, ska vi då skratta för oss själva eller tillsammans med andra? Forskning visar på att vi föredrar det senare, dvs. 97% av tiden skrattar vi tillsammans med andra. Skratta kan man såväl på distans som IRL; det viktiga är att det finns tillräckligt med utrymme i arbetet för skrattet att få plats. På en effektiv arbetsplats pratar vi mycket både sak och bredvid saken, vi lyssnar på varandra och skrattar ofta och ljudligt! Vad mera – JO… hur många skratt får du in i din arbetsdag? ?

Bloggen är skriven av Veritas arbetshälsospecialister Minna Bliss och Minna Stenman som förhåller sig passionerat till sin egen glada arbetsgemenskap och till att inspirera också andras arbetsgemenskaper!

Personalporträtt av Veritas arbetsförmågachef Minna Stenman.

Minna Stenman

Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Minna Bliss