Person står och ler mot kameran.

Företagare – tre tips för ansvarsfullhet

Eveliina Leino

19.5.2021, Blogg

Ansvarsfullhet har blivit något av ett modeord idag. Känns det ibland som om ansvarsfullhet är det enda man talar om numera? Dagligen kommer det så mycket information att man inte hinner med. Jag iklädde mig företagarrollen och sammanställde tre tips för ansvarsfullhet: det här bör en företagare veta om ansvarsfullhet just nu.

När jag började arbeta med ansvarsfullhet minns jag att jag tidvis nästan drunknade i det överväldigande informationsflödet. Det finns för det första en massa bokstavsförkortningar och en stark ansvarighetsjargong. Detta leder exempelvis till att man hela tiden måste läsa mer för att förstå innehållet i artiklar om ansvarsfullhet .

Alla vill numera vara ansvarsfulla och åtminstone enligt marknadsföringsmaterialet är alla också det. Ansvarsfullheten och olika fenomen relaterade till den utvecklas hela tiden och man hinner verkligen inte bekanta sig med all ny information. Med tiden vänjer man sig ändå vid det ständiga surrandet om ansvarsfullhet och det blir lättare att urskilja de stora linjerna. Här följer mina tips för de kommande åren.

1. Finansbranschen tittar noga på utsläppen, vet du vilken klimatpåverkan din bransch har?

Det sägs att finanssektorn har genomgått en slags klimatväckelse: nu fäster man uppmärksamhet vid verksamhetens klimatkonsekvenser och i synnerhet vid utsläppen. I allt snabbare takt informerar stora och små finansaktörer om sina klimatneutralitetsmål, som inte längre gäller endast deras placeringsportföljer utan också kreditgivningen. Klimatneutralitetsmålen bedöms med olika utsläppssiffror (såsom koldioxidavtryck eller koldioxidintensitet) och din bank kan börja fråga efter dessa siffror . Utsläppssiffrorna kommer i framtiden sannolikt också att påverka finansieringskostnaderna om man vid prissättningen börjar gynna gröna objekt: ansvarsfulla företag får pengar billigare.

2. I framtiden gäller ansvarsrapporteringen allt fler företag – eventuellt också små och medelstora företag

Ansvarsfullhet håller nu på att tas in i lagstiftningen i rask takt. De EU-ledda lagstiftningspaketen gäller för närvarande särskilt finansbranschen och stora företag, men utvecklingen torde gå vidare ända till mindre företag. Inom EU bereds nu en standard för ansvarsrapportering och en lättare version av standarden för små och medelstora företag har också lyfts upp i diskussionerna. Det lönar sig ändå inte att börja oroa sig för rapporteringen eftersom det kommer att ta ett tag innan SMF-företagen måste rapportera om sin ansvarsfullhet. Även om lagen inte tvingar en är det ändå bra att tänka efter vad man kan berätta frivilligt: framöver är det möjligt att inte bara finansiärerna utan också köparna av produkter och/eller tjänster kan be om uppgifter om företagets ansvarsfullhet.

3. Det finns ingen anledning att problematisera ansvarsfullheten

Ansvarsfullheten är en trend som varken företag eller företagare kan kringgå. För att ett företag ska vara ansvarsfullt innebär det ändå inte att det måste ta fram en fullständig ansvarsrapport eller en trave dokument över sin ansvarspolitik – men visst kan de vara till hjälp. Mitt budskap är ändå att man inte ska göra det för svårt för sig när det gäller ansvarsfullhet: det är bättre att närma sig ämnet ett steg i taget och öka sitt kunnande enligt behov.

Det viktigaste är att man börjar eftersom ansvarighetsarbetet aldrig blir färdigt. Det är också bra att hålla i minnet att ansvarsfullheten inte ska vara någon separat funktion utan utgå från företagets kärnverksamhet. Företagaren kan till exempel fundera på följande frågor: har vårt företag ett tillräckligt bra dataskydd? Tar vi tillräckligt bra hand om personalen? Känner vi till hurdana utsläpp vår verksamhet ger upphov till? Är våra upphandlingar ansvarsfulla? Min egen erfarenhet är att finländska företagare är mer ansvarsfulla än de själva anar – många företagare kan alltså bli positivt överraskade när de begrundar ansvarsfrågor.

Slutligen ett tröstande ord: ingen är fullkomlig i fråga om ansvarsfullhet och ingen aktör är ansvarsfull till 100 procent. Man behöver inte älska ansvarsfullhet men det är bra att veta något om ämnet för att klara sig i vår tid.

Person står och ler mot kameran.

Eveliina Leino

  • Hållbarhetschef