Innehåll med nyckelordet:ESG

"Kari Vatanen."

Är det ansvarsfullt att placera i försvarsindustrin?

8.11.2022, Blogg

Företagsansvar utgör i nuläget en väsentlig del av den institutionella placerarens kärnverksamhet. Traditionellt sett har en ansvarsfull placeringsverksamhet genomförts med hjälp av negativ screening, det vill säga genom att utesluta sådana placeringsobjekt som ansetts vara oansvariga. Kan kriget i Ukraina förändra placerarnas attityder i fråga om uteslutning som ett redskap för ansvarsfull placeringsverksamhet?

"Kari Vatanen."

Orientering i ESG-djungeln

28.4.2021, Blogg

Intresset för ansvarsfulla placeringar har ökat explosionsartat under det gångna decenniet. Rekordstora kapitalvolymer strömmar nu i en allt snabbare takt till ansvarsfulla placeringsprodukter. Det här är en positiv utvecklingstrend, som dock inte är alldeles problemfri.