Personalporträtt av Veritas arbetsförmågachef Minna Stenman.

Vad berör ert team just nu?

Minna Stenman

3.3.2022, Blogg

Antagligen dyker kriget i Ukraina upp i många samtal; bomber, kärnvapen, antalet sårade, döda och flyktingar. Bilder och videomaterial på bomber som sprängs, söndersprängda byggnader, sårade och hemlösa har via sociala media mycket verklighetstroget fastnat på vår näthinna.

När det i våra viktiga arbetsredskap smarttelefonerna finns appar som LinkedIn, Twitter och FB och dessutom nyhetsappar, kan vi inte undgå att kriget också blir närvarande på våra arbetsplatser.

Koncentrera dig på det du kan påverka

Cirkeln för inflytande och påverkan är ett bra redskap att närma sig olika frågor i arbetslivet; fokusera på saker som du har inflytande över och som du kan besluta om. Använd bara lite tid på frågor du har inflytande över men ändå inte kan fatta beslut om och minst tid på det som du varken har inflytande över eller kan fatta beslut om.

Hur kunde vi då tänka kring frågan om den rådande krigssituationen? Vi kan inte påverka hur kriget fortskrider eller att det borde upphöra. Däremot har vi definitivt inflytande över hur vi själva förhåller oss till situationen; hur mycket tid väljer vi att spendera på att följa med nyheter, hur mycket tid ger vi av oss själva till att finnas där för våra medmänniskor genom att lyssna till deras tankar och känslor.

Arbetsgemenskapens stöd i ett svårt läge

Hur nära kriget kommer oss och hur mycket det påverkar vår vardag varierar. För någon handlar det om att den dagliga kontakten med ryska och ukrainska kolleger brutits eller att arbetsgivaren blir bojkottad. I andras närkrets finns de som lider eller barn som stöter på krigets tragedier för första gången. Oberoende av situationen är det viktigt att komma ihåg individen i sammanhanget. Vad kan jag konkret då göra, hur kan jag stöda mina kolleger?

Som chef kan jag:

  • reservera tid för gemensamma samtal
  • lyssna till tankar och känslor som råder i arbetsgemenskapen (oroa dig inte i onödan, du behöver inte ha en lösning på kriget)
  • lugna ner situationen och återkoppla till det vardagliga
  • stöd vid prioritering av uppgifter
  • försök själv behålla lugnet

Som kollega kan jag:

  • röja plats i kalendern för en gemensam kaffestund, fråga och lyssna på kollegers funderingar
  • tillsammans med arbetsgemenskapen fundera på vad vi kan påverka, vart sträcker sig vårt inflytande och finns det något konkret vi kan göra för att hjälpa upp situationen för de lidande
  • komma överens med arbetsgemenskapen, på vilket sätt, när och hur mycket tid vi väljer att ge frågan
  • sträva efter att söka information från pålitliga källor

LÅT OSS FINNAS TILL FÖR VARANDRA OCH GÖRA GOTT!

Personalporträtt av Veritas arbetsförmågachef Minna Stenman.

Minna Stenman