Flygbild av Veritas mångfärgade huvudkontor Retoriikka. På dess tak finns tiotals solpaneler.

Alla Veritas fastigheter förbrukar nu utsläppsfri energi

21.6.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Sedan början av juni är all energi som förbrukas i Veritas fastigheter utsläppsfri. Uppvärmningsenergin har bytts ut till energi från förnybara källor, i synnerhet sedan 2021.

”Vi har övergått till förnybar fjärrvärme i våra fastigheter efter hand som det blivit möjligt i olika delar av Finland. Den här våren har värmeavtalen för fastigheterna i Karleby uppdaterats till grön fjärrvärme och i och med detta har nu också de sista av våra fastigheter övergått till förnybar uppvärmningsenergi”, säger Veritas tekniska expert Annika Rantanen.

Veritas mål var att alla fastigheter skulle förbruka förnybar energi senast 2025 och detta mål har nu uppnåtts.

Målet är klimatneutrala fastigheter senast 2030

I Veritas fastigheter har energiförbrukningen följts upp alltsedan 2001. Energiförbrukningen är direkt kopplad till fastigheternas klimatavtryck och därigenom till miljökonsekvenserna. Veritas har arbetat för att minska klimatavtrycket bland annat genom att uppdatera all elenergi som förbrukas i fastigheterna till förnybar energi, bygga solkraftverk och utnyttja jordvärme.

”Ännu för några år sedan utgjorde uppvärmningsenergin en betydande andel av utsläppen från fastigheterna. Tack vare den förnybara energin har de totala utsläppen från fastigheterna minskat avsevärt, men det krävs fortfarande fler åtgärder för att uppnå klimatneutralitet”, säger Rantanen.

Arbetet mot klimatneutralitet fortsätter men bland annat avfallet och köldmedierna medför utmaningar. Målet är klimatneutralitet för alla Veritas fastigheter senast 2030.