Coronakrisen drabbade placeringsavkastningen, solvensen hölls på en betryggande nivå

27.4.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Coronaviruspandemin har under årets första månader vänt upp och ner på människors vardag och ändrat de ekonomiska utsikterna. Kursfallet till följd av coronaviruset medförde också för Veritas del att placeringsavkastningen blev negativ. Tack vare aktiva åtgärder kunde Veritas solvensställning ändå bibehållas på en god nivå.

Delårsöversikt 1/2020

”Coronakrisen har drabbat många företagare synnerligen hårt. Som samhälle måste vi nu göra vårt allt för att snart kunna lätta på restriktionerna”, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Krisen har också satt aktiemarknaden i gungning, och under februari-mars såg vi ett av de snabbaste kursrasen i historien.

”Nu har marknaden ändå lämnat det djupaste krisskedet bakom sig, och riktningen har varit stigande. Skälet till optimismen är en synnerligen stimulerande penning- och finanspolitik”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

”På placeringsmarknaden utgår man från att pandemin blir kortvarig och att restriktionerna snart kan lättas. Om pandemin ändå drar ut på tiden och recessionen blir längre än väntat är stimulansåtgärderna inte nödvändigtvis tillräckliga. Då kan aktiemarknaden återigen vända nedåt.”

Solvensen alltjämt på en god nivå

Avkastningen på Veritas placeringar blev till följd av coronakrisen negativ och var under årets första kvartal -10,1 procent. Ränteplaceringarna avkastade -5,1 procent, aktieplaceringarna -18,8 procent, fastigheterna 1,0 procent och de övriga placeringarna -8,0 procent.

”Under början av året har vi aktivt sänkt risknivån i placeringsportföljen. Andelen aktieplaceringar har minskats och de betryggande placeringarna i statslån har utökats”, berättar Vatanen. ”Dessutom har vi värnat om likviditeten för att kunna svara mot efterfrågan på återlån bland våra kunder.”

Veritas solvensgrad sjönk under årets första månader till 119,2 procent. Solvensställningen bibehölls dock på en god nivå och var 1,9.

”Avkastningen på placeringarna har varit god under de senaste åren, och därför klarar det finländska arbetspensionssystemet av också de här svårare tiderna. Ingen behöver alltså oroa sig för sin pension.”

Företagarnas röst i pensionssystemet

I januari publicerade Veritas sin nya strategi för åren 2020–2023.

”Vi fortsätter på den valda linjen och fokuserar på företagare och företagardrivna företag. Vi vill vara företagarnas röst i pensionssystemet”, konstaterar Pettersson.

Varje kund i Veritas har en egen kontaktperson, vilket har visat sig vara en värdefull service i dessa kristider.

”Till oss kan man alltid ringa. Vi finns här för våra kunder och hjälper till med att reda ut alternativen”, lovar Pettersson.

Presentation av delårsöversikten (pdf)

Tilläggsuppgifter:
Carl Pettersson, verkställande direktör, tfn 010 550 1600, fornamn.efternamn@veritas.fi
Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi