"Programmet var väl planerat och mästarnas behov var bra uppmärksammat." Päivi Virtanen-Gill. "Överlag blev det en bra känsla efter projektet." Marjo Kiiskinen.

Ett lyckat projekt åt 55+ gänget på Wulff

29.9.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Bakgrundsuppgifter

Kirsi Utti (personalchef på Wulff Solutions Ab till 08/21) berättar om vårens mästare-projekt. När vi började bygga upp vårt åldersprogram tyckte vi det var naturligt att börja med de äldre arbetstagarna 55+ mästarna. Vi ansåg att de yngre arbetstagarna av natur genom olika system möjliggörs avbrott i arbetet, såsom föräldra- och vårdledigheter, distansarbete och flexibilitet i arbetstiden.

Målsättningen med projektet

Målsättningen med projektet var att få gruppen att tänka på hur nästa skede i livet ser ut. Det var inte meningen att endast fokusera på pensioneringen utan mera omfattande reflektera över den egna situationen; om det så är att fortsätta med det egna arbetet, eller kunde förändrade arbetsuppgifter motivera till att fortsätta i arbetslivet lite längre, eller skulle ett partiellt arbete passa bäst. Utgångsläget var att hitta det som passar var och en bäst.  

Å andra sidan var det meningen att få deltagarna att tänka på hur livet kommer att se ut när man går i pension, såväl på den ekonomiska situationen som hur vardagen kommer att se ut när arbetet inte fyller en stor del av dagen. Har jag redan annat innehåll i mitt liv, utöver jobbet, som är meningsfullt och innehållsrikt? Och om jag inte ännu har hittat något nytt att fylla dagen med så är det viktigt att börja tänka på det i god tid att man inte blir i sticket när pensionen börjar.

Att få delta i programmet och kostnaderna: 

Kirsi fortsätter: ”Alla 55+ fyllda hade möjlighet att ansöka om att få delta och 50% av de intresserade fick plats på kursen.  Deltagarna nämnde att de vill delta för att hitta inspiration och motivation till de kommande sista arbetsåren och även för att utvecklas såväl fysiskt som psykiskt.

Detta var en stor ekonomisk satsning från arbetsgivaren, men vi ansåg att vi inte kunde lämna det ogjort. Vårt arbetspensionsbolag Veritas deltog också i projektet. På basen av den respons vi fick anser vi att projektet har varit värt varje euro, fast vi inte har kunnat mäta resultatet så konkret.

I samband med programmet lanserades två nya förmåner för personalen: mor- och farföräldraledigheter och också möjligheten att ta ledigt när ens förälder har blivit sjuk. Personalen har verkligen uppskattat de nya förmånerna och vi anser att de har en positiv inverkan på personalen och deras livskvalitet.”

100% av deltagarna rekommenderar motsvarande mästare-program åt sina kolleger

Päivi och Marjo hoppades få verktyg att ta hand om sig själv

Päivi Virtanen-Gill och Marjo Kiiskinen har haft meningsfulla arbetsuppgifter och långa och mångsidiga arbetskarriärer. Päivi ville delta för att få mera information hur hon bättre kan ta hand om sig själv och för att kunna fortsätta och vara till nytta för företaget. Marjo hoppades få mera konkreta verktyg för att orka bättre: fast hon nog redan har en god fysik så funderar hon på om det är något hon borde ta i beaktande eller något som hon kanske kunde lämna bort?

”Programmet var väl planerat och mästarnas behov var bra uppmärksammat. Programmet var heltäckande och delområdena fungerade bra.  Man hade konkret nytta av Nextmile-arbetsboken och -minneslistan. Vi fick mycket praktiska råd och hjälp. Att kunna lyssna på de andra var också ett bra tillägg – vi kunde tillsammans prata om samma saker och hur det känns”, berättar Päivi.

Snabbare problemlösning

Päivi har under projektets gång gjort korta fascia-övningar både på jobbet och hemma då hon märker att energinivån sjunker. Hon har också hållit mera pauser och märkt att de förbättrar problemlösningsförmågan. Marjo upplevde att hon hade mest nytta av temat om ödmjukhet, på vilket sätt kan man vara mindre hård mot sig själv.  Under projektet fick deltagarna konkreta verktyg för att bättre kunna prioritera. Ödmjukhetstemat berörde också många andra i gruppen.  Marjo upplevde att hennes arbetsmotivation ökade, fast den nog var på en bra nivå redan före.

”Just nu tycker jag att jag i framtiden, som pensionerad vill fortsätta jobba sporadiskt som inhoppare.” berättar Päivi. ”Överlag blev det en bra känsla efter projektet. Ett mångsidigt program och ingen sa direkt vad du måste göra, alla kunde välja det som passade en bäst just nu i detta livsskede”, sammanfattar Marjo till slut.