Tips för företagare.

Fakta om förvärvslivet: Företagare – hur tackla svåra tider?

30.9.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Mitt i en kris är det meningslöst att påminna företagaren om att förbereda sig, men senast då måste man överväga följande saker:

  • Fasta kostnader – kan jag förhandla om kontrakt och betalningsvillkor?
  • Rörliga kostnader – var kan jag kompromissa?
  • Var kan jag förnya – behöver jag hjälp till exempel med digitalisering?
  • Möjligheter till samarbete och nätverksstöd – andra lokala eller företagare i samma bransch, företagsgrupper
  • Samhällets stöd – var kan jag få finansiering och råd?
  • Beskattning och försäkringar – hör dig för om flexibilitet och använd expertrådgivning
  • Företagarens arbetslöshetsförsäkring – förändringar i en exceptionell situation
  • Kassaflödesanalys – hur räcker medlen nu och i framtiden
  • Låneansökan
  • Uppdatering av affärsplanen och justeringar

Råd och stöd till företagare

Veritas riskhanteringschef Mika Seppä konstaterar att man i Veritas redan i våras beredde sig på att kunder kan få betalningssvårigheter.

”Vi beslöt att reservera personresurser som stöd för kundbetjäningen redan när krisen började, så att vi snabbt kunde komma överens om förändringar med kunderna.”

”Det är viktigt att regelbundet hålla kontakt med kunden och följa med hur de förändringar man kommit överens om följs. Situationen är både mentalt och finansiellt tung för många kunder. Då är det viktigt att möta sina kunder”, säger Seppä.

Företagarna i Finland har sammanställt en (finsk) webbplats som stöd för företagare: Kaikki koronasta yrittäjälle. Organisationen har också en Facebook-grupp där man förutom nätverket kan få råd av organisationens experter och en psykoterapeut som fungerar som en expert på välbefinnande.

Den kostnadsfria FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen erbjuder rådgivning. Man rekommenderas att ringa senast när man inte längre kan betala sina räkningar. Kom ihåg att också för utmätningsskulder kan man få lättnader och en betalningsplan.

Vid FPA kan du få arbetsmarknadsstöd och du behöver inte lägga ner företagets verksamhet om företagsinkomsten är mindre än 1 089,67 €/månad på grund av epidemin. Detta gäller åtminstone till slutet av året, dvs. 31.12.2020. Om företagaren får arbetsmarknadsstöd, kan hen också ansöka om bostadsstöd.

Finansiering, beskattning och försäkringar

Under sommaren fanns olika företagsstöd tillgängliga från NTM-centralen, Business Finland och Statskontoret. Det är bra att följa informationskanaler om deras eventuella fortsättning eller omstart.

Ensamföretagare kan ansöka om ett verksamhetsstöd på 2000 euro, som varje kommun förvaltar självständigt. Förteckningen enligt region och kommun finns på Företagarna i Finlands hemsida. Cirka två tredjedelar av den reserverade budgeten blir oanvänd, eftersom endast en tredjedel av ensamföretagarna har ansökt om stödet. Också landsbygdens mikroföretagare kan (ännu) ansöka om tillfälligt stöd för de ekonomiska svårigheterna som orsakas av koronaviruspandemin fram till slutet av detta år.

Om extra finansiering i form av ett lån behövs, kan Finnvera garantera 80 procent av lånebeloppet som företaget ansöker från sin bank. Finnvera rekommenderar att man kontaktar banken så tidigt som möjligt. Observera att långivaren kontrollerar att verksamheten varit lönsam före coronan. Man kan också förhandla om amorteringsfria perioder med bankerna.

Veritas erbjuder finansiering i form av placeringslån och återlån

Veritas erbjuder sina kunder finansiering i form av placeringslån och återlån. Placeringslån är ett flexibelt alternativ åt företag och lämpar sig t.ex. för att finansiera rörelsekapital, investeringar och företagsaffärer. Veritas kunder har också möjlighet att få lån från fonderade ArPL -försäkringspremier. Denna rätt förutsätter att kunden har en ikraftvarande ArPL -försäkring i Veritas.

När det gäller beskattning kan du ansöka om lägre förskottsinnehållning i MinSkatt-tjänsten och göra betalningsarrangemang för betalning av skatter.

Den giltiga FöPL-försäkringen är grunden för betalning av både dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan sökas under karantänperioden. Veritas erbjuder alla kunder en egen försäkringsrådgivare, som ger råd om man behöver flexibilitet för FöPL- och ArPL-betalningarna.

Nya tider ger nya möjligheter

Att förnya och flytta verksamhet till webben kan kännas utmanande i mer traditionella branscher. Många tjänster, såsom motion, konsultation samt hälsovård, har rätt smidigt flyttat till online plattformar. Gratis plattformar finns tillgängliga och man kan få hjälp med att ta dem i bruk. Till exempel NTM-centralen erbjuder små och medelstora företag förmånlig experthjälp för att främja digitalisering.

Det är bra att följa med vad konkurrenterna gör och vad som händer på marknaderna i allmänhet. Håll dina kunder uppdaterade om förändringar i din verksamhet, exempelvis öppethållningstider.

Kämpa på med hösten! Var inte ensam, utan sök modigt hjälp. Gå med i företagarnätverk och skaffa en annan företagare som sparrningspartner. Många genomlever detsamma som du just nu.

Veritas publicerar fyra gånger årligen artiklar som pejlar arbetslivets aktuella teman, under rubriken Fakta om förvärvslivet.