Fakta om förvärvslivet: Miljöansvar i näringslivet – fint på papper, men vad i praktiken?

4.2.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Betydelsen av samhällsansvar har ständigt ökat, och ansvarsfrågor ses numera som en viktig del av företagets verksamhet. Men förverkligas miljöansvar i vardagen och verksamheten i finländska företag?

Konsumtionsbeslut fattas alltmer baserat på hur ansvarsfull en produkt, tjänst eller företag är. På listan av företag med dåligt rykte är ständigt företag som på ett eller annat sätt har undgått sitt ansvar, som Luottamus & Maine 2019 -undersökningen visar.

Bekämpning av klimatförändring är viktigt för alla, men konsumenternas och företagens synvinklar skiljer sig åt

Enligt Climate Circle ry:s och Taloustutkimus klimatansvarsrapport, anser 40 procent av finländarna att speciellt företag gör för lite för att bekämpa klimatförändring. Enligt Yle Naturs undersökning anser finländarna att naturen och miljön är viktigare än ekonomisk tillväxt.

I en studie gjord av Finnish Business & Society, FIBS, var företag i sin tur inte övertygade om vikten av konsumenternas och företagens frivilliga åtgärder i kampen mot klimatförändring, och skulle vilja ha stöd av lagstiftare. Klimatförändringen betraktades dock som ett viktigare ansvarsfokus än etik och cirkulär ekonomi.

Hur har finländska företag uppmärksammat sitt miljöansvar och hur syns det i deras verksamhet?

KTI Kiinteistötieto Oy har nyligen släppt den senaste versionen av sin årliga rapport om ansvarsfull fastighetsverksamhet. Bekämpning av klimatförändring är temat även i denna rapport och av goda skäl. Byggnader står för mer än 30 procent av Finlands årliga utsläpp.

Veritas var ett av företagen som deltog i arbetet och möjliggjorde uppgörandet av rapporten. Enligt fastighetsdirektör Peter Karlsson är målsättningen att klart minska fastigheternas klimatavtryck med relativt snabb tidtabell.

””Elenergin som vi köper är redan nu producerad med förnybar energi och som bäst håller vi på med samma förändring gällande fjärrvärmen”,” säger Karlsson.

Av de företag som nämns i rapporten använder bland annat Senaatti el producerat av förnybara energikällor i alla sina fastigheter och Nordea Henkivakuutus Suomi installerade vattenbesparande vattenarmaturer i hela sitt bostadsbestånd.

Inom finanssektorn har man å andra sidan undersökt hur klimatrelaterade rekommendationer har implementerats. Finlands Banks statistik över e-fakturor som skickats av banker och operatörer visar att koldioxidutsläppen har minskat med mer än 8 miljoner kilo jämfört med pappersfakturor.

På våren belönades S-gruppen i sin tur som den mest inflytelserika aktören för hållbar utveckling i Finland av Finlands kommission för hållbar utveckling. I sitt företagsansvarsprogram har S-gruppen förbundit sig till att återvinna 80 procent av avfallet till nya råvaror tills slutet av 2025. En konkret handling detta år är installering av solpaneler på taket på cirka 40 av S-gruppens verksamhetsställen.

Reklambyrån Avidly har uppskattat sitt koldioxidavtryck med målet att minska utsläppen med en tredjedel under 2019. Dessa åtgärder inkluderar bland annat miljövänliga transportsätt, tjänstecyklar, att föredra distansmöten, kompensation av flygutsläpp och belönande av anställda som använder cykel och kollektivtrafik.

Stor bäck av små gärningar

Miljö och klimatförändring står just nu i spetsen när det gäller ansvarsfrågor. Till exempel Företagarna i Finland listar i sin klimatguide enkla, dagliga sätt hur man kan bidra till att bekämpa klimatförändring i sin egen företagsverksamhet. I kategorierna finns till exempel avfallssortering, kontorsarbete, vattenanvändning och anskaffning, och under dem finns detaljerade åtgärder. Vilka konkreta åtgärder gör du eller planerar du för miljön i ditt eget företag?