Innehåll med nyckelordet:fakta om förvärvslivet

Fakta om förvärvslivet: Kompetensutveckling skapar aktivitet och ökar konkurrenskraften

19.11.2019, Nyheter och pressmeddelanden

Den ökande medvetenheten om att digitalisering, automatisering och globalisering förändrar traditionella karriärer och yrken har medfört att kontinuerligt lärande blivit ett samhälleligt samtalsämne. Brist på kunnig arbetskraft har också blivit ett hinder för tillväxt för allt fler företag. Därför lönar det sig för företag att reflektera över vilka färdigheter som krävs för att lyckas nu och i framtiden.