Innehåll med nyckelordet:familjepension

Familjepensionen förnyas nästa år

19.11.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att reformera familjepensionsskyddet. Syftet med lagändringen är att se över familjepensionsskyddet så att man kan tillgodose familjernas förändrade behov. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2022.