Christian Artzén och Pether Artzén, DisponentArtzén

Generationsbytet – en tidskrävande mental process

8.6.2022, Nyheter och pressmeddelanden

En företagare måste ibland ta ställning till kontinuiteten i sin verksamhet, till exempel när han eller hon går i pension. Alternativet är oftast att sälja verksamheten till en efterträdare eller att lägga den ner. Ofta händer det att man hittar en efterträdare inom sin egen familj, vilket betyder ett generationsskifte. Processen är lång och spännande, så det är värt att börja bytet till och med flera år i förväg.

Enligt den nationella ägarskiftebarometern (på finska: Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri) är generationsskiften populärt när det handlar om ett familjeföretag och företaget satsar på utvecklingen av verksamheten samt sysselsätter över 20 anställda. Familjeföretag är ofta ovilliga att sälja till utomstående utan är mer benägna att ha ett generationsskifte som ett alternativ för kontinuitet.

Ensamföretagare gör sällan ett generationsbyte

En generationsväxlingsprocess som förberedas i god tid kommer också att hjälpa till på den mentala sidan av förändringen, då alla parter kommer att ges tid att anpassa sig till förändringarna. Det lönar sig dessutom att ta hand om lönsamheten, för att det är lättare att överlåta en profitabel verksamhet till en arvinge. Då är det är också mer sannolikt att nå extern finansiering för bytet.

Enligt den nationella ägarskiftebarometern planerar mer än hälften (54 procent) av företag med fler än 20 anställda ett generationsskifte inom familjen, medan endast 7 procent av ensamföretagare har detta för avsikt. Pether Artzén, den enda ägaren av Isännöinti – Disponent Artzén i Åbo, tillhör denna minoritet, eftersom han beslutade att överlåta sitt företag till sin son Christian när han gick i pension. Pether har varit disponent i 40 år.

”Jag har lyft pensionen i ungefär fem år och samtidigt fortsatt med mitt företag, dock med tanken att vid någon tidpunkt lägga ner verksamheten helt”, säger Pether Artzén.

Kundtjänst i två generationer

Pethers son Christian Artzén har tidigare arbetat inom evenemang- och hotellbranschen i Stockholm, men när coronapandemin bröt ut och restriktioner trädde i kraft år 2020 upphörde arbetet i Sverige. Han flyttade tillbaka till Finland och idén om ett generationsskifte i hans fars företag kom till.

”Jag har lärt mig om disponentsbranschen under de 40 år som pappa sysselsatt sig med det området, och jag har jobbat inom kundservice hela min karriär”, säger Christian. ”Jag kommer bra överens med människor och den sortens jobb är intressant, tycker jag.”

Han har alltså redan värdefull arbetslivserfarenhet som gynnar honom i jobbet som disponent. Christian studerar också till vid Turun Aikuiskoulutuskeskus i Åbo för att få en examen som professionell disponent. Han studerar med läroavtalet och pappa Pether är hans utbildare.

Yrkeskunskaper genom vuxenutbildning och på jobbet

”Disponentsbranschen har fortfarande inga som helst behörighetskrav i lagstiftningen,” säger Pether förtretad. ”Även idag vem som helst kan vara disponent, man tror att det gäller bara att betala räkningar.”

Det gör att okvalificerade disponent vinner anbud genom att begära lägre arvoden, men billigheten tillsammans med okunnighet syns sedan i jobbresultatet. Pether och Christian i stället skaffar sig kompetenta färdigheter. Att introducera efterföljargenerationen till familjeföretaget bör börjas i tid, och familjen Artzén planerar inte att göra själva generationsskiftet förrän hösten 2023 eller även senare.

Enligt Pether har Turun Aikuiskoulutuskeskus bistått fadern och sonen i till exempel ekonomiska frågor. Med några månaders mellanrum kollas det hur introduktionsprocessen pågår.

Dessutom hjälpte Turun Yrittäjät r.y. Pether och Christian att komma i gång med juridiska och ekonomiska frågor när generationsskiftet blev aktuellt.

Passionen för företagandet är avgörande med generationsbytet

Förutom utbildningsinstitutioner är det värt att söka support för generationsväxling från andra håll: det finns gott om stöd tillgängligt för olika delområde av processen. Planerar du ett generationsskifte i ditt eget företag kan du också få hjälp och råd från till exempel organisationen för familjeföretag Perheyritysten Liitto samt från den regionala Nyföretagscentrumen. Veritas i sin del stöttar i alla frågor som rör FöPL- och ArPL-försäkring.

Pether påminner de som överväger ett generationsskifte att en efterträdare inte ska ta itu med sysslan bara för att skaffa sig vilket som helst jobb. För honom själv och även för Christian är bra disponent- och kundservice en fråga om yrkesstolthet.

”Pappa inser inte att han borde gå i pension, så jag måste hjälpa till lite för att lotsa honom ut. Disponenten förväntas alltid vara tillgänglig, så det är svårt för honom att avsluta”, säger Christian med ett leende.