Innehåll med nyckelordet:pension

Utbetalning av pension för Aktia kunder försenad

3.5.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Aktia bank har meddelat en störning i betalningar, vilket orsakar förseningar i en del av betalningarna. På grund av störningen, har även utbetalningen av pensioner och förmåner till Aktias kunder blivit försenad. Aktia utreder ärendet och strävar till att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Hur ser din väg till pensionering ut?

8.4.2021, Blogg

Många drömmer om att kunna gå i pension pigga och vid god hälsa. För att det ska vara möjligt lönar det sig att emellanåt stanna upp och betrakta sitt eget hälsotillstånd och välbefinnande, långt innan det är aktuellt med pensionering.

Guide till pensionsansökningsdjungeln

12.3.2021

Arbetspension, ålderspension, folkpension, garantipension, arbetslivspension… Vilken av dessa gäller mig? Orientera rätt i pensionsansökningsdjungeln.