Veritas samarbete med Kivra gör det lätt att välja digipost framom pappers.

Veritas erbjuder FöPL-företagare en ny kanal för att betala försäkringar elektroniskt

10.3.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Företagarnas pensionsförsäkringsbolag Veritas vill tillsammans med den digitala posttjänsten Kivra erbjuda sina FöPL-företagare en kanal för att sköta ärenden mobilt. Företagarna kan genom Kivra mobilt sköta sitt privata pensionsskydd som en del av övriga vardagsärenden. Veritas tar Kivra i bruk i mars 2021.

Med hjälp av tjänsten kan företagarna ta emot, betala och arkivera sina fakturor och övriga dokument enkelt och tryggt. Genom att elektroniskt ta emot FöPL-betalningar till Kivra blir företagarna alltid meddelade om en ny inkommen faktura. Betalningarna blir även skötta i tid samt med korrekta uppgifter.

Kivra hjälper Veritas att tjäna företagarkunderna allt bättre

Veritas meddelade i februari om att man söker nya partners för att innovera hållbara tjänster. Syftet med programmet är att skapa nya tjänster som stöder en hållbar utveckling. Detta görs tillsammans med företag och externa utvecklare såsom teknologi- och fintech-bolag. Teknologin kommer att ha en betydande roll för att skapa en hållbar framtid. Att ta i bruk Kivra stöder denna syn på saken.

”Kivras innovativa tjänster hjälper oss att tjäna våra företagarkunder allt bättre. Vi vill också bli av med pappersposten och en digital posttjänst är för oss ett tydligt och enkelt alternativ”, berättar Veritas direktör för kundförhållanden Mika Paananen.

Byte från papperspost till elektronisk är en miljögärning

Kivra är Finlands och hela världens första digitala posttjänst, med vilken man kan skicka och ta emot klimatpositiv digital post. Utgångspunkten för Veritas verksamhet är ansvarsfullhet. FöPL-kunder kan enkelt minska sitt koldioxidavtryck enkelt genom att byta ut papperspost mot elektronisk post.

“Kärnan i vår verksamhet är att bygga ett mera hållbart digitalt samhälle samt att underlätta vardagen hos både våra partners och slutanvändare. Vi är mycket glada att Veritas beslöt sig att delta i den gemensamma klimatåtgärden. Samtidigt underlättar detta konkret företagarnas vardag och framför företagarnas viktiga försäkringsärenden på ett naturligt och lättillgängligt sätt”, säger Kivras VD Ilari Abdeen.

Mera info om elektronisk fakturering i Veritas

Kivra Oy har sin verksamhet i Finland och ägs av Telia Company, Resurs Bank och Kivra AB. Tjänstens partners är de ledande fakturerings operatörerna Ropo Capital, PostNord Strålfors, CGI och Telia, vilka gör det lätt för avsändarbolagen att ta ibruk Kivras tjänster.