Veritas inleder ett samarbete för att få fart på hållbara innovationer

9.2.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Future Impact Builder är ett öppet innovationsprogram för digitala finanstjänster, fokuserat på att samskapa framtidens hållbara tjänster mellan partnerföretagen samt externa innovatörer såsom teknikföretag och fintechbolag.

Programmets tema är hållbarhet och är ett samarbete mellan bank och förvaltaren Aktia, leverantören av finansiella IT- och kommunikationslösningar PostNord Strålfors samt pensionsförsäkringsbolaget Veritas.

Programmet fokuserar på att hitta nya lösningar inom kapitalförvaltning, arbetsvälmående samt företags betalnings- och finansieringstjänster. I och med att programmet handlar om öppen innovation, välkomnas även andra relevanta idéer.

Till skillnad från många liknande program är målet för Future Impact Builder inte att tillkännage en vinnare i en elegant ceremoni, utan att få nya innovationer i produktion.

Nya servicemodeller hjälper företag med socialskydd och finansfrågor

Samarbetsparterna Aktia, PostNord Strålfors och Veritas arbetar inom olika områden inom finansbranschen men förenas av gemensamma värderingar och kärnidén om att teknologisk innovation kommer att spela en avgörande roll i att skapa en mer hållbar värld. Deltagarna kommer även att få till förfogande API:er och data från några av partnerföretagen.

“Även pensionsförsäkrarna vill utnyttja teknologins möjligheter. Vi vill skapa nya servicemodeller för att hjälpa företagarna och småföretagen att handskas med socialskydds- och finansfrågor. Vi har även samlat intressant data om arbetsoförmåga och vill utmana dataingenjörer och maskinsinlärningsexperter att hitta på nya sätt att berika och tillämpa det. Vi måste hitta sätt att minska arbetsoförmågan.” berättar Veritas direktör för kundrelationer Mika Paananen.

Programmet riktar sig främst till teknik- och fintechbolag och andra innovatörer från norra Europa. Programmet består av fyra faser:

  • Sök- och matchning, som varar till mitten av mars
  • Två månaders iterationsfas för att utveckla och validera lösningarna tillsammans med alla partnerns
  • Val och förhandling, gällande fortsatta utveckling av lösningar och samarbete
  • Implementering, om lämpliga lösningar finns

Klicka här för ytterligare information samt uppgifter för ansökan

Fintech Farm är en hub för bank och finans teknologi samt expert inom digitala finanslösningar vars fokus är att förena banker och fintech-bolag. Fintech Farm erbjuder konsulterings-, accelerations, matchnings- samt skolningsservice för aktörer inom finansindustrin. Fintech Farm är ett privat bolag som under de senaste fyra åren byggt en aktiv gemenskap som omfattar över 100 organisationer inom finansindustrin.
www.helsinkifintech.fi