"Veritas huvudkontor."

Veritas juldonation stöder MIELI rf:s arbete

14.12.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkring donerar i år de pengar som reserverats för julkort till MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. I sin julinsamling påminner MIELI rf om att över hälften av symptomen på psykisk ohälsa börjar uppträda redan under 14 års ålder. Målet med insamlingen är att säkerställa att varje barn och ungdom får hjälp och stöd i tid.

I jul stöder vi MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s arbete för barnen och unga.

”Vi vill stödja MIELI rf:s arbete och samtidigt påminna om hur viktigt det är att förebygga och tidigt ingripa i mentala problem”, säger Veritas personaldirektör Jenni Kosunen.

Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till invalidpensionering. I fjol avgick i genomsnitt 17 personer varje dag med invalidpension på grund av problem med den mentala hälsan.

”Ju tidigare man får mentala färdigheter, desto bättre skyddar de livet igenom. Om vi lyckas främja den psykiska hälsan bland barn och unga har det också en stor samhällelig betydelse.”

Tack vare MIELI rf:s julinsamling ifjol fick 48 800 barn och unga färdigheter i psykisk hälsa och verktyg för att klara av kriser och motgångar.

Läs mer om MIELI rf:s verksamhet