"Lauttis."

Veritas köper köpcentret Lauttis på Drumsö i Helsingfors

17.12.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Aberdeen Standard Investments fastighetsfond säljer en köpcentrumfastighet på Drumsö åt Veritas Pensionsförsäkring. Lauttis har varit en bra placering för fastighetsfonden och har behållit sin starka ställning som lokalt köpcenter tack vare sitt mångsidiga utbud och en god nåbarhet.  

Köpcentret, som blev färdigt år 2016 och har Leed Gold miljöcertifikat, omfattar cirka 6000 m2 affärsutrymmen med hyresgäster såsom HOK-Elanto (S-Market), Kesko (K-supermarket) och Alko.  

Köpcentret är beläget i anslutning till Drumsö metrostation och kan därför lätt nås med allmänna kommunikationsmedel men också med bil.  

”Den nu förverkligade affären stämmer överens med fondens strategi”, konstaterar Aberdeen Standard European Balanced Funds fondförvaltare Gert-Jan Kapiteyn.  

”Lauttis läge och starka roll i Drumsöbornas vardag intresserar Veritas.”

”Lauttis läge och starka roll i Drumsöbornas vardag intresserade oss. Objektet kompletterar utmärkt vår fastighetsportfölj”, säger Veritas Pensionsförsäkrings fastighetsdirektör Peter Karlsson.  

”Vi tror att köpcentrets ställning förblir starkt också i fortsättningen, eftersom det huvudsakligen möter Drumsöbornas dagliga behov”, fortsätter Karlsson.         

Tilläggsuppgifter:  

Henrik Eskolin, Head of Transactions  
tel. 040 755 1774 , henrik.eskolin@aberdeenstandard.com  

Peter Karlsson, Kiinteistöjohtaja  
tel. 050 561 9545, peter.karlsson@veritas.fi