Veritas ökade sina investeringar i vindkraft

3.11.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Exilion Tuuli Ky, som delvis ägs av Veritas, har slutfört förvärvet av St1s vindkraftsproduktion. Exilion Tuuli skaffade elva fungerande vindkraftparker med en effekt på sammanlagt 315 MW av ST1. Till affären hör dessutom utvecklingsprojekt vars uppskattade sammanräknade effekt är totalt 475 MW.

”Vindkraft är en förnybar energikälla och den passar väl in i portföljen hos en ansvarsfull placerare”, säger Veritas portföljförvaltare Laura Wickström. ”Vårt perspektiv som pensionsbolag är långsiktigt och vi vill bidra till övergången till en utsläppssnål ekonomi. Energiproduktionen spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringen.”

Exilion växer i och med affären till Finlands största vindkraftsproducent. Investeringsbolaget äger en ren vindkraftskapacitet på 380 MW, vilket motsvarar en sjättedel av hela Finlands kapacitet. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen i 55 360 egnahemshus.

”Förutom ansvarsfullhet erbjuder placeringen förutsebara kassaflödesintäkter och diversifieringsfördelar.”

Exilion Tuuli Ky ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Veritas Pensionsförsäkring och Statens Pensionsfond.

Läs också: Exilion blir Finlands största vindkraftsproducent – vindkraftaffären med ST1 bekräftades

Mer information:

  • Laura Wickström, portföljförvaltare, tfn 010 550 1837, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi