Veritas satsar på vindkraft

1.7.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Exilion Tuuli Ky, som ägs av Veritas, Elo och Statens Pensionsfond, ökar sina investeringar i vindkraft. Bolaget köper elva vindkraftsparker och åtta utvecklingsprojekt av energibolaget St1.

Exilion Tuuli äger sedan tidigare tre vindkraftsparker, och affären gör bolaget till Finlands största inhemskt ägda vindkraftsproducent.

”Den sammanlagda årsproduktionen för våra tidigare vindkraftsparker är 165 gigawattimmar. Produktionen i parkerna vi nu skaffar är så betydande att vår årliga totalproduktion i fortsättningen kommer att överstiga en terawattimme. När affären är genomförd står vi för en sjättedel av all vindkraft som produceras i Finland. Vi kommer att vara den största aktören i branschen”, säger Pasi Valasjärvi, Investment Manager på Exilion Tuuli.

Veritas beaktar ansvarsaspekten i alla sina placeringsbeslut.

”Vårt perspektiv som pensionsbolag är långsiktigt och vi vill göra vår del för att motverka klimatförändringen”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen. ”Vi gynnar förnybar energi och vindkraft i våra infrastrukturplaceringar.”

Slutförandet av affären förutsätter att de sedvanliga villkoren uppfylls, och målet är att affären ska kunna avslutas under det sista kvartalet i år. När affären är genomförd äger Exilion Tuuli Ky 380 megawatt ren vindkraftskapacitet i aktiv användning.

Läs också:
Exilion: Exilion Tuuli Ky, som investerar i förnybar energi, förvärvar elva vindkraftsparker och åtta utvecklingsprojekt (1.7.2020)

Mer information: placeringsdirektör Kari Vatanen, tfn 040 554 3021, fornamn.efternamn@veritas.fi