Flygbild över Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka. Bilden är somrig med den mångfärgade Retoriikka i förgrunden. I bakgrunden finns blåa himlet, växtlighet och byggnader på närområdet. Bakom byggnaden är Riksväg 1 till Helsingfors.

Veritas utökade sin marknadsandel inom FöPL-försäkring

28.10.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionsbolaget Veritas placeringar avkastade 8,3 procent under januari–september. Den goda avkastningen har stärkt Veritas solvens under året. Solvenskapitalet har överskridit en miljard euro, dvs. är 1,8-faldigt i förhållande till solvensgränsen. Solvensnivån var 131,1 procent i slutet av september.

Det har varit ett bra år också ur kundanskaffningssynvinkel och Veritas premieinkomst ser ut att överskrida 600 miljoner euro i år.

”Vår marknadsandel har ökat i synnerhet inom FöPL-försäkring. Vår styrka är att vi har en högklassig kundservice och varje kund har en egen kontaktperson oberoende av kundföretagets storlek”, säger Veritas tf verkställande direktör Tommy Sandås.

”Kundarbetet har varit mycket framgångsrikt hittills i år. Vi har lyckats exceptionellt bra i försäljningen och även kundlojaliteten har klart förbättrats. Vårt personliga och aktiva servicegrepp fungerar helt tydligt och kunderna uppskattar att de har tillgång till en bekant och kompetent expert”, konstaterar direktören för kundförhållanden Mika Paananen.

Fortsatt osäker stämning på placeringsmarknaden

I Veritas placeringsportfölj avkastade aktieplaceringarna bäst, 17,2 procent, under januari-september. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 4,1 procent, ränteplaceringarna 1,3 procent och övriga placeringar 5,9 procent.

Delårsöversikt 1-9/2021. Värdet på placeringarna var 4,2 miljarder euro. Den nominella avkastningen för 10 år var 7,0 % och den reala avkastningen 5,9 %.

”Årets tredje kvartal var tudelat i fråga om placeringsavkastningen: återhämtningen på marknaden övergick i slutet av sommaren till inflationsoro. Den bästa avkastningen redovisades för illikvida placeringar, som reagerar långsammare”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Stämningen på placeringsmarknaden är fortfarande osäker. Ekonomin fortsätter återhämta sig efter coronagropen, men de stigande energipriserna och flaskhalsarna i produktionskedjorna ökar inflationen på utbudssidan och det gör placerarna nervösa.

Enligt Vatanen har inflationsoron dykt upp på marknaden för andra gången i år. Den första gången var i början av året i efterdyningarna av de massiva finanspolitiska stimulansåtgärderna i USA, då den ökade efterfrågan höjde inflationsförväntningarna och de långa räntorna.

”Inflationsoron har genomgått en reinkarnation och ser lite annorlunda ut nu än i början av året. Den här gången påverkas inflationen av flaskhalsarna i produktionskedjorna. Den knapphet som detta förorsakar leder till stigande priser på varor och särskilt energi.”

Energiinflationen har accelererat till följd av ändringar i priset på naturgas och olja, och den har också lett till högre elpriser i synnerhet i Mellaneuropa. I det här skedet tror Vatanen ändå inte att accelerationen i inflationen blir mer bestående.

”Vi håller på att övergå från undantagsförhållanden tillbaka till ett mer normalt liv, vilket oundvikligen reflekteras på priserna. Produktionskedjorna har lidit av pandemin och det tar tid innan de återhämtar sig. En mer långvarig inflationsökning skulle härnäst kräva en större ökning av löneinflationen, men tillsvidare är det oklart om ekonomierna, som stimulerats med skuld, har råd med det.”

Fastighetsutsläppen minskats med 76 procent

Veritas har som mål att placera pensionstillgångarna klimatneutralt före 2035. Under de senaste åren har Veritas särskilt satsat på att minska koldioxidavtrycket av sina fastigheter, eftersom målet för fastigheternas del är klimatneutralitet redan år 2030.

”Vi ligger före våra egna mål. Från 2018 till 2020 har vi lyckats minska fastighetsutsläppen med hela 76 procent”, berättar Vatanen.

Delårsrapport 1.1–30.9.2021 (pdf)

Mer information:

  • Tommy Sandås, tf verkställande direktör, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi