Text FöPL påverkar min rehabilitering och en person som sitter vid ett bord och läser en bok.
"När jag efter ett olycksfall inte längre kunde fortsätta jobba som tidigare som fysioterapeut, kom jag in på ett nytt spår tack vare yrkesinriktad rehabilitering och en ny utbildning."Maijaliisa Halonen, företagare, fysioterapeut & arbetshandledare

Vet du vad FöPL påverkar?

2.2.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkring deltar i Pensionsskyddscentralens och arbetspensionsbolagens kampanj FöPL betyder mycket. Syftet med kampanjen är att öka företagarnas kännedom om pensionsförsäkringen för företagare och vad den betyder.

Pensionsförsäkringen för företagare, eller FöPL, är trots sitt namn inte bara avsett att ge en pension på äldre dagar, utan den påverkar i stor utsträckning företagarens sociala trygghet. I kampanjen FöPL betyder mycket berättar företagarna själva i vilka situationer FöPL har haft en stor inverkan.

”Jag uppskattar att företagarna delar med sig av sina egna erfarenheter i kampanjen. Jag hoppas att vi med hjälp av kampanjen kan rätta till missuppfattningar och förbättra företagarnas förtroende för FöPL-systemet, säger Staffan Åberg, kundrelationsdirektör på Veritas.

”I mitt fall betydde FöPL mycket för föräldradagpenningen. Företagarens pensionsförsäkring gjorde det möjligt att kombinera familj och företagande. Det är ganska ruskigt vilken risk många företagarkolleger tar när de betalar bara minimi-FöPL. Den betyder så mycket.”

Inka Ikonen, företagare inom mediebranschen

Företagarens sociala trygghet grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten

Företagarens pensionsskydd och sociala trygghet grundar sig på arbetsinkomsten enligt FöPL-försäkringen. För att få rätt nivå av skydd är det viktigt att företagarens arbetsinkomst motsvarar den verkliga arbetsinsatsen.

FöPL påverkar

  • sjukdagpenning
  • föräldradagpenning
  • möjlighet till rehabilitering och omskolning
  • pension
  • familjens ekonomiska trygghet vid dödsfall
  • beskattning – FöPL-avgifterna är avdragbara i beskattningen.

”FöPL betydde mycket för min sjukdagpenning. Jag förstod vilken betydelse företagarens pensionsförsäkring hade, när jag fick problem med min axel och måste bli sjukskriven för operation.”

Nasim Selmani, företagare & delaktighetsexpert

En bra tumregel när man fastställer FöPL-arbetsinkomsten är att arbetsinkomsten bör motsvara den årslön som företagaren skulle betala till en annan lika yrkeskunnig person för sitt arbete.

”När jag efter ett olycksfall inte längre kunde fortsätta jobba som tidigare som fysioterapeut, kom jag in på ett nytt spår tack vare yrkesinriktad rehabilitering och en ny utbildning.”

Maijaliisa Halonen, företagare, fysioterapeut & arbetshandledare

För att trygga företagarens försörjning är det viktigt att arbetsinkomsten hela tiden ligger på rätt nivå. FöPL-arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt.

”Nu som pensionär har jag märkt på ett helt annat sätt vad företagarens pensionsförsäkring betyder. Den är hela tiden en del av vardagen och min viktigaste inkomstkälla livet ut.”

Virpi Carew, pensionär & tidigare frisörföretagare

Du kan följa kampanjen i sociala medier med hashtaggen #FöPLbetydermycket.