Innehåll med nyckelordet:arbetsförmåga

Psykologisk trygghet behövs för arbetshälsa

4.3.2021, Blogg

Med psykologisk trygghet avses i allmänhet atmosfären på arbetsplatsen och hur tillåtande den är. Är det på din arbetsplats okej att berätta att det är tungt i parförhållandet just nu eller be om hjälp med någon arbetsuppgift? Var och en av oss har en aktiv roll i fråga om att skapa arbetsklimatet.

Kriser i livet

21.12.2020, Blogg

Människor reagerar på kriser och hanterar deras följder på olika sätt. Hur man reagerar på kriser beror på personligheten, erfarenheter samt den egna bakgrunden, vilka alla formas oss.

Stör avbrotten dig?

23.11.2020, Blogg

”Hjärnforskarna rekommenderar regelbunden service av koncentrationen”, skriver Veritas arbetshälsospecialist Katri Wänninen.