FöPL = FöretagarPension – Lönt?

Mika Paananen

23.6.2021, Blogg

Enligt en enkät av Företagarna i Finland litar över 40 procent av företagarna inte på FöPL-systemet. Vi som jobbar på pensionsbolag möter misstro mot FöPL-försäkringen varje dag. Det finns givetvis mycket att förbättra i systemet och revideringar behövs, men samtidigt är FöPL en försäkring bättre än sitt rykte. Den ligger till grund för företagarens sociala trygghet.

Jag har tyvärr fått höra många historier om företagare som inte i tillräckligt god tid har insett vad allt FöPL-försäkringen påverkar. Samtidigt tackar många företagare oss för att vi har sett till att de har höjt sin FöPL-arbetsinkomst till rätt nivå.

Inte heller företagare är odödliga

I våras ordnade vi en rad öppna webbinarier för att på ett förståeligt sätt redogöra för vad FöPL är och ta kål på myten att ”företagare betalar, men får aldrig något”. Vi ville även påminna om att man inte bör jämföra FöPL-försäkringen med placeringar. Placeringar är alltid förknippade med risker, medan FöPL-försäkringen ger livslång trygghet. Den inbetalda pensionen finns kvar, även om företaget går i konkurs. FöPL-avgifterna är även helt avdragbara i beskattningen.

Vem som helst kan insjukna allvarligt eller råka ut för en olycka – inte heller företagare är odödliga. Invalidpensionen som bestäms utifrån FöPL-arbetsinkomsten tryggar inkomsten för resten av livet oberoende av när arbetsoförmågan inträffar. Om företagaren avlider, tryggar familjepensionen den efterlevande makans/makens och barnens försörjning. FöPL-försäkringen finns med även i de glada händelserna i livet, som till exempel familjeledigheterna.

Med privata försäkringar får man inte samma livslånga trygghet som med FöPL. De försäkringarnas ålderspensionsskydd är till exempel ofta tidsbegränsat.

Underförsäkring är ett problem

Företagarnas underförsäkring av arbetet och den låga nivå på den sociala tryggheten det leder till är ett verkligt problem. Under de senaste tio åren har nya företagare oftast som arbetsinkomst angett det belopp som motsvarar FöPL-försäkringsskyldighetens nedre gräns. Problemet gäller emellertid inte enbart nya företagare, utan även många mer erfarna företagare anger ett för lågt värde på sitt arbete och sin arbetsinkomst. 

En del av de låga arbetsinkomsterna har sin förklaring i att företagandet är bisyssla eller så kallat lättföretagande. Det finns också många låginkomstföretagare som upplever att de inte har råd att betala högre FöPL-avgifter.

En del av lösningen skulle vara att uppdatera lagen om pension för företagare och dess tillämpningsanvisningar så att de motsvarar nuläget. Det skulle även hjälpa pensionsbranschen att få till stånd en enhetlig praxis för hur FöPL-arbetsinkomsten anges.

När förtroendet förbättras, ökar även FöPL-arbetsinkomsterna

Ser man till helheten är emellertid företagarnas bristande förtroende och misstroende gentemot systemet ett ännu större problem. Det florerar en mängd felaktig information om FöPL-försäkringen, och man vet inte tillräckligt mycket om den.

Detta vill vi åtgärda genom allt bättre kommunikation och genom att även framöver erbjuda alla våra kunder en egen namngiven kontaktperson. För oss som pensionsbolag är det viktigt att företagarnas sociala trygghet är som den ska.

”När företagarnas förtroende till systemet förbättras, ökar också FöPL-arbetsinkomsterna”, konstaterade arbetsmarknadsdirektör Janne Makkula från Företagarna i Finland på Arbetspensionsdagen 17.11.2020. Det tror även vi, och fortsätter att arbeta för att FöPL ska ses som något som det är lönt att satsa på. FöPL är Företagarnas Partner i Livet. Den trygghet försäkringen ger är det inte lönt att ge avkall på.

Mika Paananen

  • Direktör för pensioner och arbetsförmåga