Kan man leda människor på distans?

Carl Pettersson

17.11.2020, Blogg

Året med corona har förändrat många saker i vår vardag, så även för alla i chefspositioner. I många organisationer hade man sedan tidigare för vana att sköta en stor del av arbetet på distans, medan det innebar en total förändring för andra. I Veritas gick vi från ett starkt närvarobaserat arbetssätt till en ny vardag. Uppskattningsvis 85% av våra medarbetare arbetar för tillfället på distans. Och det har gått bra – förvånansvärt bra!

Som min kollega Jenni Kosunen skrev i en blogg om intern kommunikation så är många av våra erfarenheter av det utbredda distansarbetet positiva. Sedan mars har personalnöjdheten stigit, sjukfrånvaron sjunkit, produktiviteten förbättrats och kundnöjdheten bibehållits på en rekordhög nivå. I våra kvartalsvisa pulsmätningar ger personalen nu ett bättre vitsord för förmansarbetet i organisationen. Hur är det möjligt?

Medarbetarna önskar tid, intresse, rättvisa, målsättningar och respons

Chefsrollen är mycket utmanande med växande förväntningar från alla riktningar. Om vi tittar på förväntningarna från medarbetarna hittar vi ändå en rad väldigt traditionella ”bas-teman” som låter självklara men som lätt glöms bort i vardagen.

Av sin chef önskar man tid för diskussion, tydlighet, äkta intresse, rättvisa, målsättningar, uppföljning och respons.

Jag tror att mycket av detta känns så självklart att vi utgår från att vi automatiskt uppfyller de flesta av basbehoven då vi träffas och umgås i vardagen i samma kontorsutrymmen. Men gör vi verkligen det?

Med teamet på distans blir chefsarbetet mer strukturerat

På basis av våra erfarenheter tror jag att man dra slutsatsen att ledarskapet i normalläget lätt blir ojämnt och spontant (på gott och ont). Den som är aktiv eller som råkar dricka kaffe samtidigt som chefen får uppmärksamhet och information oftare än kollegan som har andra rutiner.

Med hela teamet på distans blir många delar av chefsarbetet mera strukturerat.

I Veritas har vi t.ex. gått in för att alla chefer måste vara i direkt kontakt med alla sina medarbetare minst en gång i veckan. Kan vi med handen på hjärtat säga att vi systematiskt i kontorsmiljön såg till att vi faktiskt diskuterade med alla regelbundet? Gav respons på deras arbete, frågade hur de mår och lyssnade på deras frågor?

Håll kvar det goda som coronakrisen lärt er

Många av oss längtar säkert efter post-corona med en återgång till ”det nya normala”.

Låt oss ändå hålla kvar de bra saker som vi lärt oss från arbetslivet på distans. Systematik i ledarskapet är definitivt en sådan sak!

PS. Det finns även en hel del negativa effekter som coronatiden har haft på arbetslivet… men det kan vi ta en annan gång.

Carl Pettersson

  • Verkställande direktör