Innehåll med nyckelordet:distansarbete

"Katja Niemimäki."

Kan arbetsgemenskapen utföra utvecklingsarbete på distans?

16.2.2021, Blogg

Som många andra företag övergick vår arbetsgemenskap till distansarbete på grund av coronapandemin i mars 2020. Till en början flyttade vi fram avtalade utvecklingsworkshoppar i hopp om att undantagsförhållandena snart skulle vara förbi. När pandemin fortsatte blev det ändå aktuellt att ordna olika workshoppar virtuellt.