Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Nya perspektiv utanför bekvämlighetszonen

Minna Bliss

21.9.2022, Blogg

Alltså kultur, kreativt uttryck, whaaaaaaat?

Vi lät nog rätt skeptiska när vår chef Minna talade om för oss hur hon ville att vi skulle förbereda oss inför årets andra utvecklingssamtal. Samtalet skulle hållas på sommaren med temat motivation och kompetens. Mitt uppdrag var att ur ett kulturperspektiv beskriva min väg till där jag är idag och hur jag ser att den kommer att fortsätta. Vi hade några månader på oss att förbereda oss, men ju närmare vi kom dagen d, desto osäkrare kände vi oss. ”Hur i all sin dar har du tänkt göra det här? Inte vet jag. Är det här ens viktigt…”.

Jag hade tänkt klippa och klistra och göra något slags collage med bilder ur tidningar. Men eftersom dagen för samtalet närmade sig med fart och tiden började ta slut, bestämde jag mig snabbt för att skriva en dikt i stället. ”Min resa den började redan som ung, nyfiken och kunskapstörstande jag var…” Åh nej! Vad ska det bli av det här, tänkte jag klentroget.

Kulturen blev personlig

Utvecklingssamtalet började med att vi utbytte några ord om vad som hänt på sista tiden. Efter det var det dags att ta itu med dagens tema, dvs. att läsa upp min dikt. Plötsligt märkte jag att jag var nervös. Jag hade skrivit ner dikten som hastigast utan desto större eftertanke – en liten strof om min ungdom. Det var först då jag skulle läsa upp den som jag insåg hur personlig och djup den faktiskt var. Den handlade om mitt liv och den väg jag valt i livet.

Jag lyckades i alla fall läsa upp min dikt med hedern i behåll, om än med lite darr på rösten emellanåt. Minna tog emot min dikt på ett bra sätt. Vi satt kanske till och med tysta en liten stund innan vi började fundera på vilka tankar dikten hade väckt. Jag började med att påpeka att jag inte hade tänkt på hur personlig en text blir när man läser upp den för någon annan då jag skrev dikten. Efter det passade det bra att fortsätta samtalet med att diskutera mina tankemodeller, min kompetensnivå, vad jag anser är en tillräcklig nivå, om det jag vill utveckla faktiskt är väsentligt och mina tankar kring detta.

Det som känns dumt kan ändå vara bra!

Vad kan vi säga om det här? Å ena sida tog det ganska lång tid att förbereda sig inför uppgiften och själv hade jag kanske lite väl mycket fokus på formatet i stället för på själva temat för samtalet, dvs. motivation och kompetensutveckling. Samtidigt tyckte både jag och mina kollegor att förberedelsetiden gav oss djupare tankar än det traditionella formatet som går ut på att svara på tydliga frågor om självklara saker brukar göra.

Nu så här i efterhand är jag av den åsikten att det lönade sig att kliva ur sin bekvämlighetszon och utmana sig själv. Jag har jobbat tillsammans med Minna i mer än sex år och vi anser båda att vi känner varandra rätt väl vid det här laget. Ändå fick vi ett annat djup och ett annat perspektiv i utvecklingssamtalet när vi genomförde det på ett nytt sätt. Vi tangerade till och med övertygelser och rädslor i samtalet: duger jag och när räcker jag till. Därmed påstår jag inte att det är nödvändigt att prata om rädslor under ett utvecklingssamtal, men i vårt fall råkade det vara ett bra ögonblick att stanna upp och fundera på dessa stora frågor. Någon annan får säkert helt andra tankar och idéer. Samtidigt anser jag att ju mer vi går på djupet, desto bättre kommer vi att kunna skapa en välfungerande gemensam vardag.

Med tanke på arbetsförmågan och -hälsan är det viktigt att vi har möjlighet att arbeta i enlighet med våra värderingar och vårt innersta väsen, så att vi känner oss trygga. Ibland blir även dessa tydligare när vi utmanas att lämna vår bekvämlighetszon!

Läs också: Minna Stenman: De mest belönande utvecklingssamtalen under min arbetskarriär

Vi på Veritas arbetshälso- och rehabiliteringstjänster talar varmt för utvecklingssamtal och ser dem som ett viktigt ledarskapsverktyg. Med en utvecklingssamtalsprocess som genomförs regelbundet och med omsorg och genom uppföljning kan vi bl.a. skapa en vision om framtiden, förtydliga mål, stärka resurserna för arbetet och minska belastningen. I vår organisation har utvecklingssamtalet delats upp i en målsättningsdel som genomförs i början av året och en del med fokus på motivation och kompetens under det andra halvåret.

Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Minna Bliss