Porträtt av Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden i Veritas.

”Tänkte få kaffet i fel hals då er rådgivare svarade direkt i telefon”

Staffan Åberg

14.9.2022, Blogg

Vi lovar våra kunder att vi svarar i telefon inom 20 sekunder. Nu som då blir de som ringer överraskade eftersom de förberett sig på att vänta en god tid på linjen.

Varför satsar vi så mycket på kundbetjäning? Svaret är enkelt. Vi vet och ser själv att företagens och företagarens situation kan ändra hastigt. I dessa situationer krävs ofta beslut och val som påverkar skyddet och arbetsförmågan antingen hos företagaren själv eller anställda på företaget.

I förändring behövs ofta hjälp och rådgivning för att hitta en möjligast fiffig utväg – speciellt då situationen inte är vardaglig eller bekant från förut. Hos oss på Veritas får varje kund direkta kontaktuppgifter till sin egen försäkringsrådgivare. I en svår situation känns det ofta lättare att ringa en bekant människa som känner till företagarens och företagets situation.

Givetvis erbjuder vi också webbtjänster och egna ärenden kan skötas via vår webbtjänst. Då det verkligen gäller känns det tryggare för många att diskutera med den ”egna” personen. Då får kunden den information och rådgivning som situationen kräver. Och det är precis den service vi kan erbjuda alla våra kunder.

Till vår glädje har vi märkt att våra kunder känner till detta och är aktivt i kontakt med vår guld värda kundtjänst. Vi blir kontaktade gällande bland annat FöPL, försäkringsavgifter samt arbetsförmåga både hos företagaren själv och anställda på företaget.

Allmänt känns det som att det finns beställning för en aktör på finansbranschen som vi. Och då menar jag en aktör som

  • erbjuder alla kunder en egen försäkringsrådgivare
  • inte är stel, utan lätt tillgänglig och talar pensionsförsäkring förståeligt
  • hälsar dig välkommen som först i kön.

Det är så vi gör det – the Veritas way! Vi vet allt som behövs om FöPL, ArPL och pensionsförsäkrande så att våra kunder kan koncentrera sig på företagandet.

P.S. Rubriken är direkt feedback från en kund. Vi planerar på att fortsätta likadant.

Porträtt av Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden i Veritas.

Staffan Åberg

  • Direktör för kundförhållanden