Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka, avbildad från Kuppisparkens riktning. Bilden är somrig och byggnaden är mångfärgad och har flera parkeringsplatser utanför den.

Veritas delårsöversikt 1.1–30.6.2022: Kraftig ökning i antalet FöPL-försäkringar

25.8.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Veritas placeringar blev negativ under perioden april–juni och var -3,3 procent. Solvensen hölls på en stark nivå och var i slutet av juni 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen.

Ur kundanskaffningsperspektiv var början av året lyckad och antalet FöPL-försäkringar fortsatte att öka kraftigt. Veritas kundföretags lönesummor ökade i januari–juni med 11,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Veritas premieinkomst för hela året väntas stiga med närmare 13 procent tack vare den goda utvecklingen i försäkringsbestånden.

”Vi satsar på kundbetjäning, och jag tror att det är orsaken till att antalet FöPL-försäkringar ökar för femte året i följd. Hos oss får varje kund en egen försäkringsrådgivare och telefonsamtal besvaras inom 20 sekunder. En företagare har bättre saker för sig än att lyssna på kömusik i telefon”, säger Veritas verkställande direktör Carl Haglund.

Placeringsintäkterna under nollstrecket

Veritas placeringar gav en avkastning på -6,7 procent i januari–juni. Ränteplaceringarna avkastade -7,6 procent, aktieplaceringarna -12,5 procent, fastigheterna 2,9 procent och de övriga placeringarna 8,3 procent. 

Delårsöversikt 1-6/2022. Värdet på placeringarna var 4,1 miljarder euro. Den nominella avkastningen för 10 år var 6,0 % och den reala avkastningen 4,5 %.

”På den likvida marknaden har det i början av året inte funnits några tillflyktsorter när räntorna och kreditmarginalerna har gått upp och aktiemarknaden gått ner. De alternativa och illikvida placeringarna har däremot erbjudit skydd och klarat sig bra”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen. 

Enligt Vatanen ser de ekonomiska utsikterna nu dystra ut. De höjda energipriserna håller inflationen på en hög nivå och alla viktiga centralbanker höjer sina styrräntor. 

”Inflationen har ökat mer än förväntat och konsumenternas tillit har försämrats snabbt. Aktiemarknaden har efter juni sett ett positivt uppsving, men det här känns ännu för bra för att vara sant. Recessionen i realekonomin ligger ännu framför oss, när centralbankerna dämpar inflationen genom att strama åt sin penningpolitik.” 

Ändringar föreslås i lagen om pension för företagare

Reformen av lagen om pension för företagare har under sommaren gett upphov till oro. Regeringen har föreslagit revideringar i lagen, med hjälp av vilka man vill förbättra företagarnas pensionsskydd och den sociala tryggheten under arbetskarriären. Utgångspunkten när FöPL-arbetsinkomsten fastställs är medianlönerna inom den privata sektorn.

”Många företagare har varit oroliga för att arbetsinkomsten skulle fastställas direkt utifrån medianlönen i branschen. Så är det ändå inte, utan företagarnas individuella situation beaktas även framöver”, berättar Haglund.

När FöPL-arbetsinkomsten fastställs beaktas bland annat arbetsinsatsens volym, verksamhetens omfattning, företagarens yrkeskunskap och uppgifter som beskriver värdet på företagarens arbetsinsats.

Bilagor:

Mer information:

  • Carl Haglund, verkställande direktör, tfn 010 550 1600, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi