Veritas solvens förblev stark under coronakrisen

20.8.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Coronavirusepidemin har kastat sin skugga över årets andra kvartal. Veritas har stött sina kundföretag under årets början så att de ska klara sig genom epidemins värsta fas. Kunder har erbjudits extra betalningstid för pensionsavgifterna och hyresgäster har beviljats flexibel betalning.

”Våra kundföretag har klarat den första coronavågen bättre än vi befarade”, berättar Veritas verkställande direktör Carl Pettersson. Nu har antalet coronasmittade åter börjat öka och det finns en oro för att denna våg kan drabba företagen mycket hårdare. Flexibilitetsmånen och buffertarna finns nödvändigtvis inte längre.”

Placeringsavkastningen -4,2 procent

Under årets andra kvartal har man kunnat iaktta en exceptionellt kraftig kollaps i ekonomin såväl i Europa som i Förenta Staterna. På placeringsmarknaden har april–juni dock varit en period av återhämtning eftersom centralbankernas penningpolitiska stimulansåtgärder och staternas stödpaket har stimulerat marknaden.

”Under årets första kvartal fokuserade vi på att säkra solvensen och minskade placeringsportföljens risknivå. När marknaden nu har återhämtat sig har Veritas solvens blivit starkare och vi har kunnat öka andelen riskplaceringar med högre avkastning”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen. Andelen aktieplaceringar utökades med cirka tio procentenheter under kvartalet.”

Även om börskurserna har stigit från bottennivån i mars är det endast fastigheterna som gett en positiv avkastning under början av året. Veritas placeringar gav en avkastning på -4,2 procent i januari–juni. Ränteplaceringarna avkastade -0,2 procent, aktieplaceringarna -9,6 procent, fastigheterna 2,6 procent och de övriga placeringarna -6,3 procent.

Veritas solvensgrad var i slutet av det första kvartalet 119,2 procent, men steg under det andra kvartalet till 122,4 procent. Solvensställningen har förblivit på en god nivå under hela coronakrisen och låg i slutet av juni på 1,8.

Antalet FöPL-kunder växte

Coronaepidemins inverkan återspeglas också i Veritas övriga siffror. I slutet av juni uppskattades ArPL-kundernas lönesumma för hela året till 2 122 miljoner euro, medan lönesumman år 2019 var 2 159 miljoner. FöPL-arbetsinkomstsumman steg en aning och antalet FöPL-försäkringar ökade jämfört med siffrorna vid årsskiftet.

”Våren har varit lugnare på grund av pandemin, men vi är nöjda med att allt fler företagare har valt Veritas som sin pensionspartner”, säger Pettersson.

Enligt Pettersson borde samhället nu satsa på att få coronatestningen att löpa.

”I augusti har man ibland blivit tvungen att vänta på sitt coronatest i flera dagar. Det är ett hårt slag för de företag och företagare som inte kan sköta sitt arbete på distans”, säger Pettersson. Att vänta är tungt på ett rent mänskligt plan, men det är också ett hårt slag mot ekonomin. Vi måste satsa på testning nu – på så sätt kan vi undvika många stödpaket i framtiden.”

Delårsöversikt 1–6/2020 (pdf)

Närmare information:

  • Carl Pettersson, verkställande direktör, tfn 010 550 1600, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Tommy Sandås, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi