"Inkomstregister logo."

Inkomstregistret för pensionärer och andra förmånstagare

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som innehåller inkomstuppgifter för alla personer bosatta i Finland. Inkomstregistret utvidgades från och med 1.1.2021. Efter det har även uppgifter om pensioner och förmåner förts till inkomstregistret.

I inkomstregistret hittar man inte information om pensions- eller förmånsbeslut, inte heller information om ifall ens ansökan är under behandling.

Inkomstregistret i pensionstagarens vardag

Veritas meddelar uppgifter om betalda pensioner och förmåner till inkomstregistret från och med 1.1.2021. Som pensionstagare behöver du alltså inte anmäla några uppgifter till inkomstregistret.

Inkomstregistret gör det lättare för pensions- och förmånstagare att sköta sina ärenden, då de egna inkomstuppgifterna hålls uppdaterade i inkomstregistret. Inte heller måste man själv meddela sina inkomster till myndigheter, till exempel som bilaga till ansökningar.

I inkomstregistrets digitala tjänst kan du

  • granska dina egna uppgifter om pensioner eller förmåner
  • beställa utdrag som rör dina egna inkomster.

Du kan logga in och granska dina uppgifter på inkomstregistrets webbsidor. Du loggar in i tjänsten via nätbank, mobilcertifikat eller certifikatkort.

För vad används inkomstregistrets uppgifter?

Myndigheter, såsom FPA eller arbetspensionsbolag, får bara de uppgifter från inkomstregistret som de enligt lagen har rätt till och som de behöver i sin verksamhet. Övriga personer, förutom förmånstagaren själv och myndigheterna, har inte rätt att se inkomstuppgifterna.

Mera info om inkomstregistret får du via Skatteförvaltningens webbsidor.