Pensionsskydd för dina anställda

ArPL-försäkring – Pensionsskydd för dina anställda

Arbetspensionsförsäkringen är lagstadgad, det vill säga en obligatorisk försäkring, som täcker allt förvärvsarbete. Allt arbete skall försäkras, även arbetstagare anställda i privata hushåll. Samma försäkringsregler och avgifter gäller för hushåll som för andra arbetsgivare. Om du betalar lön endast sporadiskt, är du en tillfällig arbetsgivare. Arbetspension ger trygghet när inkomsterna minskar eller upphör på grund av ålderdom, arbetsoförmåga eller en familjeförsörjares död. Arbete som utförts för en arbetsgivare inom den privata sektorn ska försäkras enligt lagen om arbetspension för anställda (ArPL). Försäkringen tecknas av arbetsgivaren.

För vem är arbetspensionsförsäkringen obligatorisk?

 • För arbetstagare som fyllt 17 år
 • Lönen uppgår till minst 62,88 euro per månad (2022)
 • Övre åldersgräns är antingen 68, 69 eller 70 år beroende på födelseår

ArPL-avgift

 • 25,85% av arbetstagarens lön (2022)
 • Arbetstagarens andel av avgiften är
 • 17-52 år fyllda 7,15% av lönen
 • 53-62 år fyllda 8,65% av lönen
 • 63-67 år fyllda 7,15% av lönen
 • Arbetsgivaren uppbär arbetstagarens andel av pensionspremien vid löneutbetalningen
 • Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-försäkringsavgiftsprocenten årligen

Vad får man med pensionsförsäkringen?

Till pensionssystemets förmåner hör:

 • Yrkesinriktad rehabilitering
 • Invalidpension
 • Partiell förtida ålderspension
 • Ålderspension
 • Familjepension
 • Arbetslivspension

Arbetspensionsförsäkringen är en del av det finska socialskyddssystemet, vars syfte är att garantera
en skälig utkomst i livets alla situationer.

Arbetsgivare, observera!

Då du anställer, är det du som arbetsgivare som ansvarar för att försäkra arbetstagarna och att betala
förskottsinnehållning samt försäkringsavgifter.

 • Arbetstagarens pensionsförsäkring ArPL betalas till arbetspensionsbolag.
 • Olycksfallsförsäkring Betalas till skadeförsäkringsbolag.
 • Gruppförsäkring Faktureras i samband med olycksfallsförsäkringen.
 • Arbetslöshetsförsäkringspremier Betalas till Sysselsättningsfonden.
 • Sjukförsäkringsavgift Betalas till Skatteförvaltningen under namnet arbetsgivares socialskyddsavgift.

När skall en arbetspensionsförsäkring tecknas?

Arbetsgivaren ska ordna pensionsskyddet senast när lönen har betalats och innan lönen ska anmälas till inkomstregistret för att undvika en försummelseavgift. En försummelseavgift kan påföras om arbetsgivaren inte har ordnat pensionsskydd senast den åttonde dagen i kalendermånaden efter löneutbetalningen.

Var och hur skaffar man en arbetspensionsförsäkring?

Arbetsgivaren får fritt välja i vilket pensionsbolag arbetstagarnas pensionsförsäkring sköts. Teckna arbetspensionsförsäkring enkelt via vår hemsida. För mer information ring 010 195 600.