Hur mår ni? – Kartläggning

Du har säkert en uppfattning om hur ni mår. Men tidvis är det bra att kartlägga och verifiera situationen genom att fråga de anställda.

Det sägs ofta att bara det som mäts och följs upp är viktigt. Så fungerar vardagen – det mätbara prioriteras framför det som inte går att mäta. Därför rekommenderar också vi att du använder data och nyckeltal i ledning av arbetshälsa.

Om du verkligen vill satsa fullt ut på leadning av arbetshälsa ska du inte blicka bakåt utan sikta på den målbild som uttrycks i strategin och ta fram indikatorer för de åtgärder som krävs för att nå den. Du ska alltså spegla läget mot den framtida visionen.

Vi hjälper dig uppskatta risken för arbetsoförmåga

Med vår hjälp kan du kartlägga hela personalens välbefinnande i arbetet. Kartläggningen visar vad personalen anser om företagets styrkor och vilka aspekter som behöver utvecklas. Styrkorna ska ni absolut hålla fast vid och befästa i vardagen, och genom att utveckla de svagare aspekterna stöder du personalens arbetsförmåga och minskar risken för arbetsoförmåga.

Vi erbjuder en kartläggning som du också kan komplettera med de faktorer som är viktigast för ditt företags framgång. Vi sparrar gärna med dig för att identifiera de viktigaste aspekterna och ställa rätt frågor.

Vår enkät är snabb och enkel att besvara och finns att tillgå direkt i vår webbtjänst. Om du inte har koder till tjänsten kan du aktivera dem här eller genom att kontakta oss.

Nyckeltal och räknare hjälper dig följa och beskriva lyckade lösningar

I webbtjänsten får du också nyckeltal för ditt eget företag, såsom index för välbefinnandet i arbetet (om du använt vår kartläggning), information om avgiftsklassen och statistik över personalen. Vi rekommenderar att du noterar förändringar i företaget jämsides med nyckeltal och data för att få underbyggd information till stöd för beslutsfattandet.

I vår webbtjänst finns också två räknare som utvecklats för att hjälpa dig kalkylera kostnaderna för sjukfrånvaro eller kostnadseffekterna av eventuella invalidpensioner för ditt företag (om du är en stor arbetsgivare). Med konkreta siffror är det lättare att motivera dina förslag och få finansiering för verksamhet som främjar arbetsförmågan.