Pensionsutbetalning och beskattning

När betalas min pension ut?

Vi betalar ut pensionen alltid den första bankdagen i månaden.

Om din pension beviljas retroaktivt:

  • Vi betalar ut det första beloppet så snart som möjligt efter att du fått pensionsbeslutet.
  • Du får ett separat meddelande om den retroaktiva utbetalningen

Hur ändrar jag mitt kontonummer?

Anmäl ditt nya bankkontonummer i god tid före du avslutar ditt nuvarande bankkonto.

Du meddelar om du meddelar kontonummerändringen enklast via vår webbtjänst. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder.

Om du vill kan du skicka blanketten för ändring av kontonummer till oss per post eller som skyddat e-postmeddelande. Du hittar blanketten på sidan Blanketter och broschyrer. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Om du sänder blanketten som bilaga till skyddat e-postmeddelande, skicka meddelandet till adressen pensionsutbetalningar@veritas.fi. Tilläggsuppgifter om hur du skickar bilagor på ett säkert sätt hittar du här.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot uppgifter om kontonummer per telefon.

Hur kan jag ändra beskattningen av min pension?

Om det sker ändringar i dina pensionsinkomster, beställ ett nytt skattekort. Du kan beställa ändringsskattekortet på Skatteförvaltningens webbplats eller genom att ringa numret 029 497 001.

Skatteförvaltningen skickar ditt pensionsskattekort elektroniskt direkt till oss och framöver får vi din pensionsskatteprocent årligen av skattemyndigheten.

Den nya skatteprocenten träder årligen i kraft i början av februari. I januari innehålls skatten alltid enligt det föregående årets skatteprocent.

Vid varje årsskifte skickar vi uppgifterna om dina utbetalda pensioner och innehållen skatt för det gångna året både till dig och till Skatteförvaltningen.

Om du så önskar, kan vi innehålla en större skatteprocent än vad som anges på ditt skattekort. Meddela oss i så fall genom att mejla till adressen pensionsutbetalningar@veritas.fi. Skicka meddelandet via den skyddade meddelandetjänsten.

Ange i meddelandet

  • den nya, högre skatteprocenten
  • ditt namn och din födelsetid.

Varför har det innehållits 40 procent i skatt på min pension?


Om vi inte har fått ditt pensionsskattekort, är vi tvungna att innehålla 40 procent i skatt på ditt pensionsbelopp. Också i de fall då pensionen utbetalas retroaktivt är innehållningsprocenten 40.

Vi återbetalar skatten som innehållits till för stort belopp genast då vi fått ditt skattekort för pension eller för retroaktiv pension.

Vad betyder arbetspensionens indexförhöjning?

Arbetspensionsbeloppen justeras varje år med arbetspensionsindexet. Syftet med indexet är att säkra att pensionens köpkraft bibehålls eller till och med förbättras.

Arbetspensionsindexet för år 2021 är 2631. Tack vare indexförhöjningen steg de utbetalda pensionernas belopp cirka 0,5 procent i förhållande till år 2020.

Arbetspensionsindexet fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet.