Pensionsutbetalning och beskattning

När betalas min pension ut?

Vi betalar ut pensionen alltid den första bankdagen i månaden.

Om din pension beviljas retroaktivt:

  • Vi betalar ut det första beloppet så snart som möjligt efter att du fått pensionsbeslutet.
  • Du får ett separat meddelande om den retroaktiva utbetalningen

Datum då pensionen betalas ut år 2023

Januarimån 2.1.2023
Februarions 1.2.2023
Marsons 1.3.2023
Aprilmån 3.4.2023
Majtis 2.5.2023
Junitor 1.6.2023
Julimån 3.7.2023
Augustitis 1.8.2023
Septemberfre 1.9.2023
Oktobermån 2.10.2023
Novemberons 1.11.2023
Decemberfre 1.12.2023


Hur ändrar jag mitt kontonummer?

Anmäl ditt nya bankkontonummer i god tid före du avslutar ditt nuvarande bankkonto.

Du meddelar om du meddelar kontonummerändringen enklast via vår webbtjänst. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder.

Om du vill kan du skicka blanketten för ändring av kontonummer till oss per post. Du hittar blanketten på sidan Blanketter. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot uppgifter om kontonummer per telefon.

Hur kan jag ändra beskattningen av min pension?

Om det sker ändringar i dina pensionsinkomster, beställ ett nytt skattekort. Du kan beställa ändringsskattekortet på Skatteförvaltningens webbplats eller genom att ringa numret 029 497 001.

Skatteförvaltningen skickar ditt pensionsskattekort elektroniskt direkt till oss och framöver får vi din pensionsskatteprocent årligen av skattemyndigheten.

Den nya skatteprocenten träder årligen i kraft i början av februari. I januari innehålls skatten alltid enligt det föregående årets skatteprocent.

Vid varje årsskifte skickar vi uppgifterna om dina utbetalda pensioner och innehållen skatt för det gångna året både till dig och till Skatteförvaltningen.

Om du så önskar, kan vi innehålla en större skatteprocent än vad som anges på ditt skattekort. Meddela oss i så fall den nya, högre skatteprocenten genom vår webbtjänst.

Varför har det innehållits 40 procent i skatt på min pension?


Om vi inte har fått ditt pensionsskattekort, är vi tvungna att innehålla 40 procent i skatt på ditt pensionsbelopp. Också i de fall då pensionen utbetalas retroaktivt är innehållningsprocenten 40.

Vi återbetalar skatten som innehållits till för stort belopp genast då vi fått ditt skattekort för pension eller för retroaktiv pension.

Vad betyder arbetspensionens indexförhöjning?

Arbetspensionsbeloppen justeras varje år med arbetspensionsindexet. Syftet med indexet är att säkra att pensionens köpkraft bibehålls eller till och med förbättras.

Arbetspensionsindexet för år 2023 är 2874. Arbetspensionsindexet steg med cirka 6,8 procent jämfört med år 2022.

Arbetspensionsindexet fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet.