Arbetspensionskort och pensionsintyg

Hur beställa ett nytt pensionskort om det gamla har försvunnit eller gått sönder?

Om ditt pensionskort tappas bort eller går sönder kan du beställa ett nytt kort

Du får ett nytt kort hem på posten inom cirka två veckor från beställningen.

Hur beställa ett pensionsintyg?

Som pensionär kan du behöva ett intyg över din utbetalda pension i olika sammanhang, såsom då du uträttar ärenden hos Skatteförvaltningen. Om Veritas betalar din pension, kan du beställa ett intyg

  • via vår webbtjänst
  • genom att ringa oss på numret 010 195 622 eller
  • genom att mejla till pensionsutbetalningar@veritas.fi. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder den skyddade meddelandetjänsten då du skickar e-post till oss.