Forum

Veritas mission, syftet med vår verksamhet, är att vara företagarens pensionsförsäkrare. Vi vill erbjuda de bästa kundupplevelserna och verka som företagarens röst i pensionsbranschen.

Vi tror starkt på att för att vi ska kunna uppnå målet bör vi ta med våra kunder i utvecklingen. Med hjälp av kundernas erfarenheter och synvinklar kan vi utveckla lätt tillgängliga och tydliga tjänster.

Vill du gå med i vårt forum?

Som medlem i forumet kommer du att få info om aktuella ärenden samt möjligheten att få vara med och påverka utvecklingen av våra tjänster via enkäter.

För tillfället utvecklar vi våra tjänster huvudsakligen via feedback och genom att kontakta kunder för att bjuda in dem till olika utvecklingstillfällen. Under våren förnyar vi FöPL-försäkringskundernas webbtjänst och söker kunder till att testa webbtjänstens nyaste version via videomöten.

Våra kunder har också möjligheten att i samband med utvecklingsprojekten delta i kundberättelser, som publiceras på vår webbsida samt i våra kanaler på sociala medier.

Meddela oss på viestinta(at)veritas.fi ifall du vill gå med i forumet. Anmälan är inte bindande och du kan avgå när som helst.